מנגינות רוסיות בלבוש עברי

לפרק: מנגינות רוסיות בלבוש עברי

בדף זה מובאים שירים אשר לחנם מקורו ברוסיה ואשר הובאו לארץ בד"כ ע"י אנשי העליות הראשונות והושרו בפי חברי תנועות הנוער, הקיבוצים, הפלמ"ח ועוד

לרוב, המילים העבריות נכתבו ללא כל קשר למילים המקוריות של השירים הרוסיים

למרות זאת, השירים השתרשו בארץ והפכו לנכסי צאן ברזל בשירה ה"עברית".