עקרה

 ביצוע: איזי הוד
 מילים: רחל 
 לחן: לא ידוע
 עיבוד וביצוע מוזיקלי: מאיר רז
 
 בן לו היה לי ילד קטן. 
 שחור תלתלים ונבון. 
 לאחוז בידו ולפסוע לאט 
 בשבילי הגן. 
 ילד קטן. 
 אורי אקרא לו, אורי שלי! 
 רך וצלול הוא השם הקצר. 
 רסיס נהרה. 
 לילדי השחרחר אורי אקרא! 
 עוד אתמרמר כרחל האם. 
 עוד אתפלל כחנה בשִלֹה. 
 עוד אחכה לו 
 עוד אחכה