מרש הגברדיה - Гвардейская походная

 

מרש הגברדיה Гвардейская походная 
שרים עבריים: אילת, את ארצי [דרום אורל], זמרשת.

אילת

את ארצי [דרום אורל]

קישור לשיר בשפת המקור

Южно-Уральская