בימים ובאוקיאנים - По морям, по океанамבימים ובאוקיינים По морям, по океанам


שיר עברי: מתקדמת ספינתנו [היסעור], זמרשת.

קישור לשיר בשפת המקור

По морям, по океанам