חורשות האורן

חורשות האורן  
ביצוע: איזי הוד
עיבוד וביצוע מוזיקלי: מאיר רז
מילים: חיים גורי, חיים חפר ומתי מגד
לחן: עממי (אידישאי)
שלש שנים עברו בערך.
לדברים היה אז ערך,
נאומים נישאו, ניצבנו במסדר,
נשא קולו אז הרמ"א והרוח רעמה...
ושמעו חֻרשות האֹרן בְּ"משמר"
"כי על זה וזה נגנה,
את חיינו לו ניתנה,
על שלשה דברים, הם קדש ועיקר:
על כבודנו בתור עם,
על השלח, והים."
ושמעו חֻרשות האֹרן בְּ"משמר"
הוא הביא משיר ציטטה-
טשרניחובסקי – לו שמעת,
אז היית מתנער מני עפר:
"מלחמה באין מוצא. 
נפש ניצחון רוצה."
ושמעו חֻרשות האֹרן בְּ"משמר".
מלחמה פה דוקטורנו,
מתנהלת בלעדינו:
נפט בוער... שנית טֻלפן ל"בית הדר" 
ודגלנו שוב בסליק הוא...
איזה מסקנות מסיק הוא?-
נא אמרו, חֻרשות האֹרן בְּ"משמר"
הוא חושב, מסכן, הדגל,
האמנם כשלה הרגל,
ועייפו הבחורים מצעֹד בהר?
האמנם היה אבק,
ידידנו, מאבק?...
אז ענו חֻרשות האֹרן בְּ"משמר"
כי נושאיך לא כָּשָלוּ,
אחרים בהם מָשָלוּ,
ולכן עצוב הזמר המושר.
אך נצא מתוך הליל,
תתנופף בראש החיל.-
ועדוֹת חרשות האֹרן בְּ"משמר"
מתוך "משפחת הפלמ"ח" 
של חיים גורי וחיים חפר עמ' 167