אברישמי גלאניקה

אברישמי גלניקה

 
שירה: איזי הוד

גיטרה ועיבוד: חיים צור

אברישמי גלאניקה
 
אברישמי גלאניקה
קה יא בה מה נסר
אברירנו ווסאברו
מילינדו אמור
לה נוצה יונו דורמה
פנסנדו אן-בוס
מי פדרה סטה מלדנדו
מו סוירה
אמטלדה לה לוזזיקה
אסי סה דורמירה
אמטלדה לה לוזזיקה
אסי סה צרה
מי מדרה סטה קוזינדו
מו סוירה
פדראלדה לה אלגוז'יקה
אסי סה דורמירה
פדארלדה לה אלגוז'יקה
אסי סה צ'רה
מי הרמנו סטה סקריבינדו
מו סוירה
פדראלדה לה פנדוליקה
אסי סה דורמירה
פדראלדה לה פנדוליקה
אסי סה צ'רה
 

תרגום חופשי לעברית: דוד אשכנזי

פתח את חלוקי כי עוד מעט יאיר השחר
אפתח אני, או אתה אהובי היפה 
בלילה אני לא ישנה וחושבת עליך
אבי קורא ועלול לשמוע אותנו
כבה לו את האור כך יירדם
כבה לו את האור כך ישכב לישון
אמי תופרת ועלולה לשמוע אותנו 
החבא לה את המחט כך היא תירדם
החבא תלה את המחט כך תשכב לישון
אחי כותב ועלול לשמוע אותנו
החבא לו את העט כך יירדם
החבא לו את העט כך ישכב לישון