השושנה פורחת - La rosa enflorece

השושנה פורחתשירה: איזי הוד

גיטרה ועיבוד: חיים צור

לה רוסה אן פלורסה
 
לה  רוסה אן פלורסה
אן אל מז דה מאי
מי אלמה סקורסה
סופריאנדו דל אמור
 
לוס בילביליקוס קאנטאן
סוספריאן דל אמור
אי לה פסיון מה מאטה
מוציגואה מי דולור
 
מאס פרסטו ואן פאלומבה
מאס פרסטו ואן אמי
מאס פרסטו טו מי אלמה
קה יו מה וו מוריר
 

תרגום חופשי לעברית: דוד אשכנזי

השושנה פורחת
השושנה פורחת 
בחודש מאי
נשמתי נחשכת 
סובלת מאהבה
הציפורים שרות
סובלות מאהבה
התאווה הורגת אותי
מגבירה את כאבי
מהר יותר בואי יונה
מהר יותר בואי אלי
מהר יותר קחי את נשמתי
כי אני הולך למות

English version:


The rose blooms

in the month of May

My soul and fate

Suffer from love's pain.

 

The nightingales sing

With sighs of love

My soul and my fortune

Are in your power.

 

Come faster, my dove

Come faster to me,

Come faster, my love

Run and save me.

 
La rosa enflorece

La rosa enflorece
En el mes de may
Mi alma se es-curese
Sufriendo del amor.

Los bilbilicos cantan,
Sospiran del amor,
Ei la pasion me mata,
Muchigua mi dolor.

Más presto ven palomba
Más presto ven a-mi
Más presto tu mi alma
Ke yo me-vo morir.