ההפלגה למרסיליה - Yéndome para Marsilia

ההפלגה למרסיליה


ההפלגה למרסיליה
יאן דומה פארא מרסיליה
שירה: איזי הוד
גיטרה ועיבוד: חיים צור
יאן דומה פאר א מרסיליה
קון און ואפור מסאג'ריה
תה סגורו טא סגורו מי קרידה
קה יו פה סי אונה ארמוזה וידה
מוי ארמוזה אס מרסיליה
ארמוזה אן קנטידאד
מוצציקס מוצציקס ארסטאנדו
טראס או קואטרו אונה פארא
תרגום חופשי לעברית: דוד אשכנזי

הפלגתי למרסיי
הפלגתי למרסיי
באונית קיטור של משא
אני מבטיח, אני מבטיח, לך יקירתי
כי חייתי חיים יפים
יפה מאד היא מרסיי
יפה מאד מאד
נערות חמודות מטיילות 
שלוש או ארבע עבור מטבע


Yéndome para Marsilia
Yéndome para Marsilia,
Kon un vapor mesajeria,
T'aseguro, t'aseguro, mi kerida,
Ke yo pasí una ermoza vida.
Mui ermoza es, Marsilia,
Ermoza en kantidad,
Muchachikas, muchachikas arrastando,
Tres i kuatro una pará.
English version

Travelling to Marseilles,
On a boat,
I assure you, I assure you my love,
That I had a good time.
Marseilles is very beautiful,
Very, very beautiful,
With many ladies walking around,
More than you can count.