בכל אשם השעון - The clock is guilty


בכל אשם השעון The clock is guilty for it allבכל אשם השעון

הלחן: חיים צור.
המלים: חיה כהן.
בכל אשם השעון

פזמון חוזר.

אינני עייף בכלל,
אך אותי אף אחד לא שאל, לא שאל.


בכל ערב אומרת לי אמא,
ילדי, לך לישון!
עייפתי משמוע כל ערב,
אותו הפזמון...

אתה הירח השט בחלון,
אמור לי מדוע קיים מן שעון;
עומד מטקטק לו שם על הארון,
זה רק בגללו שאומרים לי לישון.

פזמון חוזר.

אינני עייף בכלל,
אך אותי אף אחד לא שאל, לא שאל.

בכל ערב אומרת לי אמא.....
הגידה ירח, אתה הן רואה,
האם כבר ישן גם הגדי הפועה?
הגידה ירח, אתה הן רואה,
האם כבר ישן גם הגדי הפועה.

פזמון חוזר.

אינני עייף בכלל,
אך אותי אף אחד לא שאל, לא שאל.

בכל ערב אומרת לי אמא.....
רציתי מעט לשחק עוד בחוץ,
מעט עוד לקפוץ, ואולי גם לרוץ;
אשם השעון, זה שעל הארון,
זה רק בגללו שאומרים לי לישון.