Star Peace - Ѕвезден Мир

Ѕвезден мир "Star Peace" помеѓу Македонија и Србија


Викендот од 22 до 24 мај на планината Голија во близина на Нови Пазар во Србија во соработка на повеќе астрономски друштва од Србија и Македонија ќе се оджри настанот Ѕвезден мир. Проектот Ѕвезден мир (Star Peace) е еден од официјалните проекти на МГА 2009 под покровителство на Меѓународната астрономска унија (МАУ).

Проектот Ѕвезден мир се реализира со цел да се одржат набљудувања помеѓу астроносмки клубови од две соседни земји или пак јавни астрономски настани во близина на државната граница помеѓу тие 2 земји, секако доколку ословите го дозволуваат тоа. Иако политички постои граница кои ги одвојува луѓето од двете држави, учесниците на настанот заеднички гледаат во исто небо, со што небото и ѕвездите ги поврзуваат без да има било какви грацици помеѓу ѕвездите.На овој астрономски викенд на планината Голија ќе учествуваат членови на Скопското астрономско друштво од Македонија, и членови на неколку астрономски друштва од Србија: Астрономското друштво Нови Пазар од Нови Пазар, Астрономскиот клуб Аристарх од Крагуевац, Астрономскиот клуб Универзум од Бачка Паланка и членови на астрономското друштво Руџер БошковиЌ од Белград. Не е исклучена посета и од други астрономски друштва во Србија, како и од астрономски ентузијасти кои што ќе сакаат да го посетата настанот.

Во програмата на настанот е планирано да се извршат набљудувања на голем број астроносмки објекти на небото, фотографирање на астрономски објекти, презентирање на работата на астрономските друштва од Македонија и Србија и се разбира воспоставување на уште подобар контакт и дружење помеѓу аматерите астрономи од овие 2 соседни држави.
Comments