Πολιτιστική Ρομποτική Ιστοκάμερα

MONO ME INTERNET EXPLORER


ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ - Πλατεία Νικολάου Λούση

ΒΑΛΤΕ MIA ΦΟΡΑ USERNAME: palios PASSWORD: 31600 

=================================================================== ===================================================================

Η παροχή εικόνας γίνεται μέσω του ιδιόκτητου δικτυακού εξοπλισμού. Λειτουργεί αδιάκοπα.
Βρίσκεται στην πλατεία Ν. Λούση στο φαρμακείο της Σοφίας Μακρίδου.
Κάντε κλικ μέσα στην εικόνα ή σύρετε με αριστερό κλικ για να χειρισθήτε τη διαδραστική κάμερα
και να εξερευνήσετε την πλατεία του Κολινδρού.
Εάν δεν εμφανίζεται εικόνα ή αν η κάμερα δεν εκτελεί τις εντολές σας,
αυτό οφείλεται σε υπερφόρτωση του server ή στον ΟΤΕ.
Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.