2. מודל למסגרת שיעור

  
להלן מתווה מאפייני שעור בו מתנהל מורה מקוון ותבנית למערך שיעור מקוון משולב לו"א.
הכלי נועד  לשם תכנון  שעור ולשם רפלקציה על
  שעור שנערך.
 
הטופס מבוסס על המאמר: אבני ע. ורותם א. (2008).  שיעור מקוון: סביבה לימודית- טכנולוגית בכיתה  
ודגמי ההוראה בכיתה של המורה המקוון
.
"סביבת למידה מקוונת מאמרים והרצאות 2005-2008". 
.
 
 

הנושא

פרוט/ תיאור

דגם הסביבה הלימודית- טכנולוגית העומד לרשות המורה)

s           לוח למורה, מחשבים לתלמידים אם קיימים

 

מקצוע, תחום ונושא

s           עוסק בתחום/נושא/ מוגדר

s           השיעור מותאם לתכנית הלימודים בתחום הדעת ומתייחס להישגים נדרשים/ לסטנדרטים

s           הוא חלק מרצף של תהליך למידה בתחום/ נושא

קהל היעד

s           קהל יעד ספציפי

מטרות השיעור

s           מוגדרות מטרות בתחום התוכן, בקידום תהליכי הלמידה ופיתוח כישורי חשיבה ובשימוש בסביבה המקוונת

מסגרת הזמן

s           הזמן המוקדשת לשיעור (שיעור, שיעור כפול...)

ידע קודם, הקנייה ויישום

s           מבוסס על ידע קודם מוגדר של הלומד

s           נעשית הקנייה מוגדרת כלשהי

s           נעשה יישום והעברה של ידע ומיומנויות שהלומד כבר רכש

תוצר

s           מוגדר/ים תוצר/י השיעור

דרך ההוראה

s           מוגדרות דרכי ההוראה (הרצאה, שאלת פתיחה מאתגרת, מעורר שיח, הדגמה, דיון, שאילת שאלות, צפייה פעילה, ניסוי...  וכד')

s           תפקיד המורה מוגדר בכל שלבי השיעור (מרצה, מעורר שיח, מסייע, מתווך, מפעיל למידה פעילה של התלמידים... וכד')

מיומנויות הלמידה/ כישורי חשיבה

s           מוגדרות מיומנויות הלמידה/ כישורי חשיבה הרלוונטיות לשעור

מענה לשונות הלומדים

s           בשיעור קיימת התייחסות לשונות  לומדים ברמות הפעילויות, היקפן והתייחסות למגוון סגנונות למידה.

s           השיעור מאפשר הרחבה והעשרה למתקדמים

הערכה

s           בתכנון השיעור מגדרים קריטריונים להערכת השיעור והשגת מטרותיו

s           תאור דרכי הערכה של ביצועי הלומד

משאבי ההוראה והכלים המקוונים שבשימוש בלוח

s           שימוש בחומרים דיגיטאליים המצויים ברשת, הן תכנים והן אמצעי המחשה מולטימדיאליים

s           שימוש בחומרים שהמורה הכין בעצמו באמצעות כלי הפקה דיגיטליים להעברה בשעור (מצגת, דף אתר, הקשר להמחשה ויזואלית כאנימציה, סרטון וכד').

s           שימוש בכלים דיגיטליים למניפולציות ועיבוד בתחום התוכן של השעור. למשל מתמטיקה, פתרון גרפי של תרגילים, שימוש במחשבון...; גיאוגרפיה/ היסטוריה – google map וכד'.  

מבנה השעור ומהלכו

s           ראו טבלה

ĉ
גלית ברזני- שלו,
27 במאי 2010, 23:11
Comments