1. מיומנויות הלומד במאה ה-21

 

ההוראה המיטבית מושתתת על הכישורים הנדרשים לבוגר מערכת החינוך דהיום (2010), שהם חלק מפרדיגמת הוראה-למידה עדכנית, המתמקדת בפיתוח "מיומנויות המאה ה- 21".  לצד אינסוף הצעות לאפיון כישורים אלה, להלן מיזוג בין הצעה מינואר 2010 שפורסמה כ- White Paper - "Defining 21st century skills" ("אפיון מיומנויות המאה ה- 21"), בחסות חברות סיסקו-אינטל-מייקרוסופט Binkel et al, 2010)) לבין מספר מקורות נוספים (Schmidt, 2009), לתיאור מהות המושג:

 

 

תחום

כישורים מרכזיים

פרוט ותוספות

דרכי חשיבה

1.  יצירתיות וחדשנות

2.  חשיבה ביקורתית ומערכתית, זיהוי ופתרון בעיות, קבלת החלטות

3.  למידה כיצד ללמוד, מטא-קוגניציה

·       חשיבה יצירתית וסקרנות אינטלקטואלית

·       גמישות מחשבתית

 

דרכי עבודה

4.    אורינות תקשורת

5.    שיתוף פעולה -עבודה בצוות

·       מיומנויות תקשורת - יצירה וניהול תקשורת בעל פה, בכתב ובסוגי המדיה השונים

·        מיומנויות בינאישיות התנהגות חברתית ראויה

·       תרומה לתהליך העבודה הלימודית והחברתית המשותפת 

·       יוזמה, נחישות ולקיחת אחריות

אמצעי עבודה

6.   אוריינות מידע

7.   אוריינות ICT  

·       אוריינות מדיה ומידע מסוגי מדיה שונים - איתור, ניתוח, מחקר, הערכה של מידע.

·       הבניית ידע

·       אורינות שימוש ב- ICT לניהול מידע אישי והתנהלות אישית ובינאישית

·       אוריינות פרסום, הפקה והפצה

חיים בעולמנו

8.  אזרחות מקומית וגלובאלית

9.      חיים וקריירה

10. אחריות והתנהלות אישית וחברתית  

·       מודעות וכשירות תרבותית

·       מעורבות חברתית

·       גמישות והסתגלות

·       הכרת השונה וקבלתו

Comments