Newyddion (News)‎ > ‎

Gwyl Ukulele Caerdydd/Cardiff Ukulele Festival

posted 3 Apr 2018, 11:13 by Dafydd Roberts
Fe fydd IWCS yn perfformio dwy gân yn yr Wyl eleni. Rydym yn disgwyl chwarae rhwng 3.30 a 4.30, gan fod ambell aelod yn ei chael hi'n anodd cyrraedd cyn hynny. Ysywaeth atgoffir pawb fod amserlen brysur o 1-5 gyda'r drysau ar agor am 12.30, awgrymir y dylid cyrraeddd yn gynnar er mwyn cael sedd dda.

IWCS will be performing two songs on the stage  this year between 3.30 and 4.30 as a few members will not be available until later in the afternoon. However all are reminded that doors open at 12.30 for a 1.00pm start and seats can be difficult to reserve, consequently it would be prudent to arrive early!
Comments