Newyddion (News)‎ > ‎

Cyngherddau ar y gweill/ Forthcoming appearances

posted 27 Mar 2018, 09:08 by Dafydd Roberts
Ebrill 7fed fel rhan o Wyl Ukulele Caerdydd
Mai 4ydd Cyngerdd Gartholwg
Gorffennag 14eg Parti Ponty

Hefyd fe fydd Dafydd Roberts yn cymryd rhan
yng Ngwyl Cyfarfod y Gwneuthurwyr Ukuleles [MUMF]  ym Mhlas Tan y Bwlch Mai 18/19.
 Nos Wener yn nhafarn Yr Oakley Arms
Comments