Newyddion (News)‎ > ‎

Amserlen ail gychwyn / Recommence session dates

posted 31 Aug 2017, 09:14 by Dafydd Roberts

Wythnosol/weekly - see Welsh and English below
Pob Nos Lun Medi 25ain 7-9 Cymraeg GarthOlwg Monday September 25th 7-9
Pob Nos Fawrth Medi 26ain 6-8 Clwb Rygbi Penallta Rugby Club Ystrad Mynach 6-8
Pob Nos Fercher Medi 27ain Gartholwg Saesneg 5.30-6.30 Wednesday September 27th in English
Pob Dydd Iau ysgolion Every Thursday Schools
Comments