Newyddion (News)

Newyddion a Hysbysiadau
News and Notifications

Fidios a chaneuon newydd/ New Videos and songs

posted 15 Jun 2017, 11:28 by Dafydd Roberts   [ updated 15 Jun 2017, 11:31 ]

Cofiwch dalu sylw rheolaidd i'r adran ganeuon gan ein bod yn gosod pethau newydd bob wythnos. Yr wythnos hon mwy o fidios cyfarwyddyd gan ddangos patrymay rhythm i rai o'r caneuon Cymraeg mwyaf poblogaidd. Hefyd ymysg y caneuon newydd y mae "Mae'r Giaffar yn hel lludw" a'r enwog "Whiter Shade of Pale" gan Procol Harem. Y mae rhai caneuon gan y Kinks ar fin ymddangos hefyd.
The website is constantly changing on a weekly basis. This week following requests, we now have extra videos describing the simple rhythm and strumming on some of the more popular Welsh songs. Also in the song section we have some new songs including "Mae'r Giaffar yn hel lludw" a Welsh version of Lonnie Donegan's "My Old Man's a dustman" - this time by Hogia Llandegai and also the classic Procol Harem "Whiter Shade of Pale". Also to be included imminently are some more Kinks classics.

GIGS AR Y GORWEL

posted 15 Jun 2017, 09:09 by Dafydd Roberts

PARTI PONTY Gorffennaf/July 15fed
GWYL GYMRAEG MERTHYR Gorffennaf/July 22ain

Caneuon Newydd / New Songs

posted 22 May 2017, 03:45 by Dafydd Roberts   [ updated 22 May 2017, 03:47 ]

Saith cân newydd yr wythnos hon. Dwy glasur gyda Bryn Fôn - "Abacus" a "Mardi Gras ym Mangor Ucha" a thipyn o amrywiaeth Saesneg "Black Velvet Band", "Burning Love" "I can see clearly now" "Please Release me" a "YMCA" - mwynhewch eich ymarfer
Seven new songs this week - 2 Bryn Fôn classics - Abacus and Mardi Gras ym Mangor Ucha; and a real variety of English songs Black Velvet Band traditional, Elvis' Burning Love, Englebert's Please Release Me, I Can See Clearly Now and YMCA- enjoy

GIG DYDD SADWRN ABERDAR 11.15 Llyfrgell

posted 16 May 2017, 12:41 by Dafydd Roberts

Wedi cytuno heno i fynd i gynnal y gig yn Aberdâr er gwaethaf nifer fawr yn methu dod. Plis felly os ydych ar gael (yn enwedig criw Gartholwg ) dewch draw (y canu sydd ei angen fwyaf) jyst am 20 munud /hanner awr. Cysylltwch gyda fi am restr y caneuon, cysylltwch a rhai eraill hefyd er mwyn eu perswadio os ydynt ar gael. DIOLCH

FIDIOS CYFARWYDD / INSTRUCTIONAL VIDEOS

posted 15 May 2017, 03:47 by Dafydd Roberts   [ updated 15 May 2017, 06:38 ]

Mae rhai ohonoch wedi bod yn gofyn am fidios i'ch helpu ymarfer gartref. Felly dyma gynnwys adran newydd lle bydd Dafydd Roberts yn arddangos riffs, darnau arbennig o ganeuon neu dechnegau arbennig. Cewch hyd iddynt o dan CANEUON - CYFARWYDDYD
Many have been asking for instructional videos to help you practice at home. Consequently we now have a new section where Dafydd Roberts will be providing short videos to help you learn new techniques, rhythm patterns,riffs etc. They can be found under CANEUON(Songs)-CYFARWYDDYD - TUTORIALS

GWEFAN ar ei newydd wedd/ Revamped Website

posted 15 May 2017, 03:40 by Dafydd Roberts   [ updated 15 May 2017, 03:49 ]

Diolch i'r hynod dalentog Niwc am adnewyddu'r wefan gan roi golwg ffres arno. Porwch drwyddo- mae'n hawdd- i weld dolenni cyswllt i wefannau eraill, fidios cyfarwyddyd, stoc enfawr o ganeuon a chysylltiadau gyda cherddorion eraill rhyngwladol sy'n cefnogi IWCS.
Thanks to the multi talented NIWC the website now has a fresh look with some new exciting features. Easily navigated, the buttons lead to links with other ukulele based sites, home produced video tutorials, over 200 chorded songs with new ones being added a weekly
basis and links to international artists who support IWCS

IWCS GARTH OLWG - ail gychwyn

posted 14 May 2017, 10:48 by Dafydd Roberts   [ updated 14 May 2017, 10:50 ]

Edrych ymlaen at yr ail gychwyn Nos Lun Mai 14 7-9. Gwir groeso i bawb - rhai cyfarwydd a rhai newydd, jyst trowch i fyny. Caneuon Cymraeg a Saesneg -" Ti" Edward H a "Hit the Road Jack" ymysg rhai eraill. Camau bach i ddechrau a chyfle i berfformio o flaen cynulleidfa cyn yr haf.

IWCS YSTRAD MYNACH ail gychwyn/recommence

posted 17 Apr 2017, 02:58 by Dafydd Roberts   [ updated 17 Apr 2017, 03:10 ]

 Bydd IWCS YSTRAD MYNACH yn ail gychwyn ar Nos Lun Ebrill 25ain 6-8 Croeso i rai newydd

IWCS YSTRAD MYNACH will start up again after the Easter break Monday 25th April 6-8. Welcome to any new players £5 per session.

GIG BRYNBUGA

posted 3 Mar 2017, 03:44 by Dafydd Roberts

Wedi cytuno i Gig yn Neuadd Goffa Brynbuga Mehefin 16eg
Gig arranged for Memorial Hall June 16th Usk Garth Olwg ac Ystrad Mynach

Hanner Tymor

posted 15 Feb 2017, 14:38 by Dafydd Roberts

Dim sesiynau yng Ngarth Olwg nag Ystrad Mynach wythnos hanner tymor. Ail gychwyn syth bin wedyn.
No sessions over school half term recommence straight after
Chwefror 27 a 28 Diolch

1-10 of 10