Newyddion (News)

Newyddion a Hysbysiadau
News and Notifications

Newyddion gigs news

posted 23 Feb 2019, 01:27 by Dafydd Roberts

Clwb Y Bont Pontypridd Mawrth 2ail/ March 2nd 7.30 gyda Dim Problem a Geraint Lövgreen 
Neuadd Dewi Sant/St David’s Hall  Ebrill 6ed/ April 6th - Gwyl Ukulele Caerdydd/Cardiff Ukulele Festival 

NEWID ENW/ CHANGE OF NAME

posted 7 Feb 2019, 01:25 by Dafydd Roberts

Rydyn ni yn y broses o newid enw o Iwcs i Cwmalele - Bydd hwn yn cymryd ychydig amser. Yn y cyfamser gwerthfawrogwn eich amynedd
We are in the process of rebranding and name change from Iwcs to Cwmalele. In the meantime your patience will be hughly appreciated.

2019 ail gychwyn/ start up

posted 4 Jan 2019, 02:25 by Iwcs y Cwm

Ystrad Mynach - Penallta - 8/1/19 - 6-8pm
Gartholwg Cymraeg - 14.1.19 - 7-9pm
Gartholwg Saesneg - 16.1.19 - 5.30-6.30pm

CROESO I BAWB/ ALL WELCOME

Cinio a pharti/ Christmas arrangements

posted 10 Dec 2018, 07:36 by Dafydd Roberts

Cofiwch ein cinio Nadolig Nos Fawrth Rhagfyr 11eg - 7.00 yng ngwesty'r Railway Nelson ac yna parti Nadolig (dewch a'ch iwcs) yng nghwmni Dim Problem yng Nghlwb Rygbi Penallta 7.00 Rhagfyr 18fed
Remember our Christmas dinner Tuesday Dec 11th at the Railway Inn Nelson 7.00 and then our Christmas Party in Penallta Rugby Club On December 18th in the company of Dim Problem. 7.00 pm Bring your ukes!!

MIS MEDI/ SEPTEMBER 2018

posted 23 Aug 2018, 06:01 by Dafydd Roberts   [ updated 23 Aug 2018, 06:03 ]

(Eng below) 
Cychwyn yn ôl Ystrad Mynach,Clwb Rygbi Penallta Medi 4ydd 6-8; Gartholwg Cymraeg Medi 10fed; ysgolion Medi 17eg
Gigs  Cwmbran Medi 9fed; Llys Malpas Casnewydd 15fed
Recommence Penallta Rugby Club, Ystrad Mynach Sept 4th 6-8; Gartholwg Welsh Sept 10th;Gartholwg Saes tbc; schools September 17th
Gigs Cwmbran Sept 9th; Malpas Court Newport 15th.

GIG MALPAS NHS, 25.08.18

posted 18 Jul 2018, 01:47 by Dafydd Roberts

Cofiwch ein bod ni ar y llwyfan am 5.30 a bod traffic yn gallu bod yn drwm felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd.
Please remember that we are ON STAGE at 5.30 and that traffic at this time can be especially heavy. Please leave plenty of time to arrive at CHristchurch centre Malpas  B T Compound/Malpas Rd, Newport NP20 5PP

Sulgwyn/ Whit

posted 23 May 2018, 13:22 by Dafydd Roberts

Er y byddaf i ffwrdd rwy'n deall bod rhai ohonoch yn awyddus i gwrdd yr un fath. Felly tua 5.15 amdani Clwb Rygbi Penallta- mwynhewch.
Despite it being W

hit half term I understand some are keen to meet up, therefore 5.15 at Penallta Rugby Club on Tuesday- enjoy.

Gwyl Ukulele Caerdydd/Cardiff Ukulele Festival

posted 3 Apr 2018, 11:13 by Dafydd Roberts

Fe fydd IWCS yn perfformio dwy gân yn yr Wyl eleni. Rydym yn disgwyl chwarae rhwng 3.30 a 4.30, gan fod ambell aelod yn ei chael hi'n anodd cyrraedd cyn hynny. Ysywaeth atgoffir pawb fod amserlen brysur o 1-5 gyda'r drysau ar agor am 12.30, awgrymir y dylid cyrraeddd yn gynnar er mwyn cael sedd dda.

IWCS will be performing two songs on the stage  this year between 3.30 and 4.30 as a few members will not be available until later in the afternoon. However all are reminded that doors open at 12.30 for a 1.00pm start and seats can be difficult to reserve, consequently it would be prudent to arrive early!

Cyngherddau ar y gweill/ Forthcoming appearances

posted 27 Mar 2018, 09:08 by Dafydd Roberts

Ebrill 7fed fel rhan o Wyl Ukulele Caerdydd
Mai 4ydd Cyngerdd Gartholwg
Gorffennag 14eg Parti Ponty

Hefyd fe fydd Dafydd Roberts yn cymryd rhan
yng Ngwyl Cyfarfod y Gwneuthurwyr Ukuleles [MUMF]  ym Mhlas Tan y Bwlch Mai 18/19.
 Nos Wener yn nhafarn Yr Oakley Arms

Caneuon newydd/ New songs

posted 4 Mar 2018, 07:56 by Dafydd Roberts

Yn sydyn dyma rai caneuon weddol newydd/ A quick update on recently added songs
Harbwr Corc, Sosban Fach trefniant newydd Yma o Hyd trefniant newydd, Caradog y Cawr, Mam wnaeth gôt imi.
Streets of London, Leaving of Liverpool, Here comes my happiness, Octopus' Garden, Hesitation Blues

1-10 of 32