Newyddion (News)

Newyddion a Hysbysiadau
News and Notifications

Amserlen ail gychwyn / Recommence session dates

posted 31 Aug 2017, 09:14 by Dafydd Roberts


Wythnosol/weekly - see Welsh and English below
Pob Nos Lun Medi 25ain 7-9 Cymraeg GarthOlwg Monday September 25th 7-9
Pob Nos Fawrth Medi 26ain 6-8 Clwb Rygbi Penallta Rugby Club Ystrad Mynach 6-8
Pob Nos Fercher Medi 27ain Gartholwg Saesneg 5.30-6.30 Wednesday September 27th in English
Pob Dydd Iau ysgolion Every Thursday Schools

Caneuon newydd/ New Songs

posted 24 Aug 2017, 02:22 by Dafydd Roberts   [ updated 24 Aug 2017, 05:57 ]


Cofiwch wylio am ganeuon newydd drwy'r haf - rhai newydd Cân y Cawr, Canu Roc a Rôl,Dwi eisiau dawnsio, Goleuadau Llundain, Eldon Terrace, Caeau Aur a thipyn o ffefrynnau Saesneg ar y gweill
Keep an eye open for the new songs being continually added to the site- a number of well known Welsh songs have been recently added and many English language classics are next in line. Keep plucking!

ENGLISH LANGUAGE SESSIONS / Hyfforddiant Saesneg

posted 11 Aug 2017, 06:10 by Dafydd Roberts

Happy to announce that Dafydd Roberts will be starting English language sessions in Gartholwg on Wednesdays 5.30- 6.30 - contact Gartholwg Learning Centre for details.
Sesiynau IWCS Saesneg yn cychwyn Gartholwg Medi pob Dydd Mercher

Gigs caneuon a'r haf/ Songs, summer and gigs

posted 21 Jul 2017, 08:45 by Dafydd Roberts   [ updated 21 Jul 2017, 08:46 ]

Diolch i bawb a fedrodd ddod i'r gig ym Mharti Ponty a'r cinio nos Iau. Merthyr Dydd Sadwrn am 1.45 Canolfan Soar. Newydd gordio dwy glasur gan Daniel Lloyd a Mr Pinc - Eldon Terrace a Goleuadau llundain- ewch i'w trio. Ail ymgynnull tua'r wythnos yn cychwyn Medi 25ain - os bydd newid fe gysylltaf. Diolch a mwynhewch yr Haf!!
Thanks to all who were able to attend the gig in Parti Ponty or/and the dinner on Thursday evening remember Merthyr this Saturday 1.45 Soar. I've just chorded two classics by Daniel lloys a Mr Pinc -Eldon Terrace and Goleuadau Llundain why not give them a try on the Song section/ Hope to restart around the week Sept 25th - I'll confirm nearer the time. Enjoy the summer and keep playing!! Daf

Fidios a chaneuon newydd/ New Videos and songs

posted 15 Jun 2017, 11:28 by Dafydd Roberts   [ updated 15 Jun 2017, 11:31 ]

Cofiwch dalu sylw rheolaidd i'r adran ganeuon gan ein bod yn gosod pethau newydd bob wythnos. Yr wythnos hon mwy o fidios cyfarwyddyd gan ddangos patrymay rhythm i rai o'r caneuon Cymraeg mwyaf poblogaidd. Hefyd ymysg y caneuon newydd y mae "Mae'r Giaffar yn hel lludw" a'r enwog "Whiter Shade of Pale" gan Procol Harem. Y mae rhai caneuon gan y Kinks ar fin ymddangos hefyd.
The website is constantly changing on a weekly basis. This week following requests, we now have extra videos describing the simple rhythm and strumming on some of the more popular Welsh songs. Also in the song section we have some new songs including "Mae'r Giaffar yn hel lludw" a Welsh version of Lonnie Donegan's "My Old Man's a dustman" - this time by Hogia Llandegai and also the classic Procol Harem "Whiter Shade of Pale". Also to be included imminently are some more Kinks classics.

GIGS AR Y GORWEL

posted 15 Jun 2017, 09:09 by Dafydd Roberts

PARTI PONTY Gorffennaf/July 15fed
GWYL GYMRAEG MERTHYR Gorffennaf/July 22ain

Caneuon Newydd / New Songs

posted 22 May 2017, 03:45 by Dafydd Roberts   [ updated 22 May 2017, 03:47 ]

Saith cân newydd yr wythnos hon. Dwy glasur gyda Bryn Fôn - "Abacus" a "Mardi Gras ym Mangor Ucha" a thipyn o amrywiaeth Saesneg "Black Velvet Band", "Burning Love" "I can see clearly now" "Please Release me" a "YMCA" - mwynhewch eich ymarfer
Seven new songs this week - 2 Bryn Fôn classics - Abacus and Mardi Gras ym Mangor Ucha; and a real variety of English songs Black Velvet Band traditional, Elvis' Burning Love, Englebert's Please Release Me, I Can See Clearly Now and YMCA- enjoy

GIG DYDD SADWRN ABERDAR 11.15 Llyfrgell

posted 16 May 2017, 12:41 by Dafydd Roberts

Wedi cytuno heno i fynd i gynnal y gig yn Aberdâr er gwaethaf nifer fawr yn methu dod. Plis felly os ydych ar gael (yn enwedig criw Gartholwg ) dewch draw (y canu sydd ei angen fwyaf) jyst am 20 munud /hanner awr. Cysylltwch gyda fi am restr y caneuon, cysylltwch a rhai eraill hefyd er mwyn eu perswadio os ydynt ar gael. DIOLCH

FIDIOS CYFARWYDD / INSTRUCTIONAL VIDEOS

posted 15 May 2017, 03:47 by Dafydd Roberts   [ updated 15 May 2017, 06:38 ]

Mae rhai ohonoch wedi bod yn gofyn am fidios i'ch helpu ymarfer gartref. Felly dyma gynnwys adran newydd lle bydd Dafydd Roberts yn arddangos riffs, darnau arbennig o ganeuon neu dechnegau arbennig. Cewch hyd iddynt o dan CANEUON - CYFARWYDDYD
Many have been asking for instructional videos to help you practice at home. Consequently we now have a new section where Dafydd Roberts will be providing short videos to help you learn new techniques, rhythm patterns,riffs etc. They can be found under CANEUON(Songs)-CYFARWYDDYD - TUTORIALS

GWEFAN ar ei newydd wedd/ Revamped Website

posted 15 May 2017, 03:40 by Dafydd Roberts   [ updated 15 May 2017, 03:49 ]

Diolch i'r hynod dalentog Niwc am adnewyddu'r wefan gan roi golwg ffres arno. Porwch drwyddo- mae'n hawdd- i weld dolenni cyswllt i wefannau eraill, fidios cyfarwyddyd, stoc enfawr o ganeuon a chysylltiadau gyda cherddorion eraill rhyngwladol sy'n cefnogi IWCS.
Thanks to the multi talented NIWC the website now has a fresh look with some new exciting features. Easily navigated, the buttons lead to links with other ukulele based sites, home produced video tutorials, over 200 chorded songs with new ones being added a weekly
basis and links to international artists who support IWCS

1-10 of 14