Newyddion (News)

Newyddion a Hysbysiadau
News and Notifications

GIG MALPAS NHS, 25.08.18

posted 18 Jul 2018, 01:47 by Dafydd Roberts

Cofiwch ein bod ni ar y llwyfan am 5.30 a bod traffic yn gallu bod yn drwm felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd.
Please remember that we are ON STAGE at 5.30 and that traffic at this time can be especially heavy. Please leave plenty of time to arrive at CHristchurch centre Malpas  B T Compound/Malpas Rd, Newport NP20 5PP

Sulgwyn/ Whit

posted 23 May 2018, 13:22 by Dafydd Roberts

Er y byddaf i ffwrdd rwy'n deall bod rhai ohonoch yn awyddus i gwrdd yr un fath. Felly tua 5.15 amdani Clwb Rygbi Penallta- mwynhewch.
Despite it being W

hit half term I understand some are keen to meet up, therefore 5.15 at Penallta Rugby Club on Tuesday- enjoy.

Gwyl Ukulele Caerdydd/Cardiff Ukulele Festival

posted 3 Apr 2018, 11:13 by Dafydd Roberts

Fe fydd IWCS yn perfformio dwy gân yn yr Wyl eleni. Rydym yn disgwyl chwarae rhwng 3.30 a 4.30, gan fod ambell aelod yn ei chael hi'n anodd cyrraedd cyn hynny. Ysywaeth atgoffir pawb fod amserlen brysur o 1-5 gyda'r drysau ar agor am 12.30, awgrymir y dylid cyrraeddd yn gynnar er mwyn cael sedd dda.

IWCS will be performing two songs on the stage  this year between 3.30 and 4.30 as a few members will not be available until later in the afternoon. However all are reminded that doors open at 12.30 for a 1.00pm start and seats can be difficult to reserve, consequently it would be prudent to arrive early!

Cyngherddau ar y gweill/ Forthcoming appearances

posted 27 Mar 2018, 09:08 by Dafydd Roberts

Ebrill 7fed fel rhan o Wyl Ukulele Caerdydd
Mai 4ydd Cyngerdd Gartholwg
Gorffennag 14eg Parti Ponty

Hefyd fe fydd Dafydd Roberts yn cymryd rhan
yng Ngwyl Cyfarfod y Gwneuthurwyr Ukuleles [MUMF]  ym Mhlas Tan y Bwlch Mai 18/19.
 Nos Wener yn nhafarn Yr Oakley Arms

Caneuon newydd/ New songs

posted 4 Mar 2018, 07:56 by Dafydd Roberts

Yn sydyn dyma rai caneuon weddol newydd/ A quick update on recently added songs
Harbwr Corc, Sosban Fach trefniant newydd Yma o Hyd trefniant newydd, Caradog y Cawr, Mam wnaeth gôt imi.
Streets of London, Leaving of Liverpool, Here comes my happiness, Octopus' Garden, Hesitation Blues

Sesiwn Ystrad Mynach yn symud/ From Penallta to Siloh

posted 29 Jan 2018, 08:07 by Dafydd Roberts

Cofiwch bydd sesiwn Iwcs Ystrad Mynach yn cael ei chynnal yn Siloh Ystrad Mynach 6-8 jyst am yr wythnos hon.
The Ystrad Mynach Iwcs will be held this Tuesday Jan 29th (only) in Siloh Centre at the middle of town rather that Penallta Rugby Club 6-8

Ail gychwyn : Sessions 2018

posted 8 Jan 2018, 02:17 by Dafydd Roberts

Nos Lun Ionawr 8fed 7-9 CYMRAEG Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Cofrestrwch ar y noson. Welsh language session Gartholwg 7-9 Jan 8th
Nos Fawrth 9fed 6-8 DWYIEITHOG / BILINGUAL Clwb Rygbi Penallta Rugby Club Ystrad Mynach £5 talu ar y noson Tuesdays 6-8 starting 9th Jan
Wednesday 5.30-6.30 10fed ENGLISH Gartholwg Adult Learning Centre register on the night
Ysgolion/ Schools Mercher/Wednesdays starting 17.1.17 Cysylltwch ar 07745927308

IWCS Cymraeg Gartholwg

posted 4 Dec 2017, 07:06 by Iwcs y Cwm

Bydd y sesiynnau'n ail gychwyn ar Ionawr 8 fed am 7.00 o'r gloch. Cofrestrwch gyda'r Ganolfan o flaen llaw neu fe ellwch gofrestru ar un o'r nosweithiau. Tan hynny joiwch y Dolig a "Keep strumming"

Cadarnhau amseroedd/ Confirm times

posted 15 Nov 2017, 04:47 by Dafydd Roberts

Gartholwg  25.11.17    10.45a.m
Llancaiach 2.12.17       1.30 p.m

Tredegar Newydd

posted 31 Oct 2017, 04:40 by Dafydd Roberts

Gig wedi ei gadarnhau Tach 14 6.15 Ysgol White Rose [2 School St, Tirphil, Elliots Town, Tredegar Newydd NP24 6ET] Llyfryn o'r set ar y wefan ZZ Tredegar Newydd. Practice on the 7th
Gig confirmed Nov 14th 6.15 start White Rose school 2 School St, Tirphil, Elliots Town, New Tredegar NP24 6ET. Booklet of the songs available to be downloaded from the website under ZZ Tredegar Newydd. Ymarfer ar y 7fed

1-10 of 27