Lluniau (Photos)

Mae'r lluniau wedi eu storio y tu allan i'r wefan, felly ystyriwch y nodiadau isod i ddychwelyd i'r wefan ....
Os yn defnyddio iPad, pwyswch ar 'Safari' (brig y sgrin ochr chwith) i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio dyfais Android, pwyswch ar icon y saeth (yn ôl) ar waelod y sgrin i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio cyfrifiadur/cluniadur, cliciwch ar y tab 'Lluniau (Photos)'  i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
IWCS yn Miri Mai, Aberdâr
IWCS at Miri Mai, Aberdare
(20-05-2017)https://goo.gl/photos/vo7DQwMCXtXWQyYr8
Sesiynau IWCS Sessions
(Gartholwg & Ystrad Mynach)
Ionawr / January 2017
IWCS yn Eisteddfod y Fenni 
IWCS at Monmouth Eisteddfod
06/08/16https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Aelodau IWCS yn ymarfer
IWCS Members Practising
Ionawr / January 2016
Aelodau IWCS yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd 2017
IWCS members at the Cardiff Ukulele Festival
(08-04-2017)https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
IWCS yn Llancaiach Fawr
IWCS at Llancaiach Fawr
Ffair Nadolig Menter Caerffili
(03-12-16)


https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
IWCS yn Nhrefynwy 
IWCS at Drybridge House, Monmouth
07/05/16https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Perfformiad cyntaf IWCS
First Performance for IWCS
Nadolig / Christmas 2015
Llancaiach Fawrhttps://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
IWCS, Enwogion a Chyfeillion
IWCS, Celebrities & Friends
2016


Lawrlwythwch bosteri
'Caru
IWCS
' yma!
Download 'Love IWCS'
posters here!
https://goo.gl/photos/wW7HhBT5rf7aDios7
IWCS ar raglen 'Bore Cothi'
IWCS on the radio - 'Bore Cothi'
(02-02-2017)
IWCS - Cymdeithas Gymraeg Torfaen, Pontypwl (Pontypool)
16/11/16https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
IWCS yn Amgueddfa Pwll Mawr 
IWCS at The Big Pit Museum
27/02/16https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Gwyliau Ukuleles Amrywiol 
Various Ukulele Festivals