Lluniau (Photos)

Mae'r lluniau wedi eu storio y tu allan i'r wefan, felly ystyriwch y nodiadau isod i ddychwelyd i'r wefan ....
Os yn defnyddio iPad, pwyswch ar 'Safari' (brig y sgrin ochr chwith) i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio dyfais Android, pwyswch ar icon y saeth (yn ôl) ar waelod y sgrin i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
Os yn defnyddio cyfrifiadur/cluniadur, cliciwch ar y tab 'Lluniau (Photos)'  i ddychwelyd yma o'r albwm lluniau.
https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
Gŵyl y Coed Nadolig, Llantrisant
The Christmas Tree Festival, Llantriasnt
(07-12-18)


https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
Parti Ponty, Pontypridd 2018
(14-07-18)


https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
Ffair Fwyd a Chrefftau Nadolig
Gartholwg
Christmas Food & Craft Fayre
(25-11-2017)

Miri Mai, Aberdâr
Miri Mai, Aberdare
(20-05-2017)

https://goo.gl/photos/vo7DQwMCXtXWQyYr8
Sesiynau IWCS Sessions
(Gartholwg & Ystrad Mynach)
Ionawr / January 2017


Eisteddfod y Fenni 
Monmouth Eisteddfod
06/08/16

https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Aelodau IWCS yn ymarfer
IWCS Members Practising
Ionawr / January 2016

https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Enwogion a Chyfeillion
Celebrities & Friends
2016
https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
Llancaiach Fawr
Ffair Nadolig Menter Caerffili
(24-11-18)


https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
Gŵyl Ukulele Caerdydd 2018
Cardiff Ukulele Festival 2018
(07-04-18)

https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
"Solar" Gwyl Gymraeg Merthyr
"Solar" Merthyr Welsh Festival
(22-07-2017)


Gŵyl Ukulele Caerdydd 2017
Cardiff Ukulele Festival 
(08-04-2017)

https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Llancaiach Fawr
Ffair Nadolig Menter Caerffili
(03-12-16)

https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Trefynwy 
Drybridge House, Monmouth
07/05/16

https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Perfformiad cyntaf IWCS
First Performance for IWCS
Nadolig / Christmas 2015
Llancaiach Fawr
https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
Parti Gwirfoddolwyr
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Canolfan Christchurch, Malpas
(25-07-18)

https://photos.app.goo.gl/P1iA7EoScbizkL8G3
Llancaiach Fawr
Ffair Nadolig Menter Caerffili
(02-12-17)

Parti Ponty 2017
Parc Ynysangharad, Pontypridd
(15-07-2017)


https://goo.gl/photos/wW7HhBT5rf7aDios7
Rhaglen 'Bore Cothi'
Radio Programme - 'Bore Cothi'
(02-02-2017)


Cymdeithas Gymraeg Torfaen, Pontypwl (Pontypool)
16/11/16

https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Amgueddfa Pwll Mawr 
The Big Pit Museum
27/02/16

https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Gwyliau Ukuleles Amrywiol 
Various Ukulele Festivals


https://goo.gl/photos/L7LKCrruLErvehBUA
Fideos gan Aaron 
Aaron's Videos