Dolenni (Links)

Bydd y dolenni cyswllt hyn yn eich arwain i amrywiol wefannau allanol. Does gennym ni ddim rheolaeth dros gynnwys y gwefannau hyn.
These hyperlinks will lead you to various external sites.
We do not have any control over the content of these sites.

Dechreuwyr / Beginners


http://www.ukuleletricks.com/11-must-know-ukulele-chords-for-beginners/
Ukulele Tricks
Cyswllt penodol i '11 cord ukulele hanfodol i'w dysgu ar gyfer dechreuwyr'.
Specific link to '11 must know ukulele chords for beginners'.


https://ukuguides.com/guides/basic-ukulele-chords-for-beginning-players/
UkuGuides.com

Cyswllt penodol i'r adran 'Cordiau Ukulele Sylfaenol ar gyfer dechreuwyr'.
Specific link to 'Basic ukulele chords for beginners'.

UkuGuides.com
Cyswllt penodol ar 'Sut i ddarllen symbolau cordiau ukulele'
Specific link to 'How to read ukulele chords diagrams'.

UkuChords.com
Cyswllt penodol i'r adran 'Siartiau Cordiau Ukulele Cyflawn'.
Specific link to 'Complete Ukulele Chord Charts'.

http://www.ukulele-chords.com/charts
Ukulele Chords – King of Charts

Dewiswch daflenni 'C-Tuning (Standard)' nid 'G-Tuning (Baritone)'
Choose 'C-Tuning (Standard)' charts, not the 'G-Tuning (Baritone)' ones.

Uke Buddy – Chord Namer
Darganfod enw cord - Sicrhewch mai tiwnio 'GCEA' sydd wedi ei ddewis.
Discover the name of a chord - Ensure that 'GCEA' tuning is selected.


Technegau Chwarae / Playing Techniques

UkuGuides.com
Cyswllt penodol i'r adran 'Canllawiau Strymio'r Ukulele' (disgrifiadau a sain).
Specific link to 'Ultimate Ukulele Strumming Guide' (descriptions and sounds).

http://ukulelehunt.com/2011/06/29/ukulele-strumming-patterns/
Ukulele Hunt
Cyswllt i'r adran 'Patrymau Strymio'r Uklulele  -13 o'r rhai mwyaf defnyddiol).
Specific link to 'Ukulele Strumming Patterns - The 13 Most Useful Ones'.


Caneuon / Songs
Casgliad anferth o daflenni caneuon gyda chordiau ukulele
Huge collection of song sheets with ukulele chords

https://ukutabs.com/
UkuTabs
Casgliad sylweddol o daflenni caneuon gyda chordiau ukulele
Extensive collection of song sheets with ukulele chords

http://www.doctoruke.com/songs.html
Dr. Uke
Taflenni caneuon. Peidiwch dewis y rhai 'BAR' (ar gyfer ukulele baritone)
Song sheets. Don't choose the 'BAR' ones (for baritone ukuleles)

Ukulele Hunt
Taflenni caneuon (cordiau a thabiau) wedi eu trefnu mewn ffyrdd gwahanol.
Song sheets (chords & tabs) arranged in a variety of ways.

http://www.ukudaily.co.uk/ukudaily-song-book/
UkuDaily
Taflenni caneuon gyda dolen gyswllt i fideos o'r caneoun.
Song sheets with links to videos of the songs.


Gwneuthurwyr Ukulele / Ukulele Makers

Davidson Instruments (hefyd ar 'FaceBook' / also on FaceBook)
Lleoliad 'Forest of Dean'. Amser aros ... tua 9 i 10 mis iddo wneud offeryn.
Location 'Forest of Dean'. Waiting time ... 9 / 10 months to produce instrument.

Pete Howlett Ukulele
Lleoliad '
Talysarn, Caernarfon' Gwneuthurwr ukulele o’r safon uchaf.
Location 'Talysarn, Caernarfon'. Ukulele maker of the highest standard.

Richard Cross Instruments
Lleoliad 'Caerffili'. Offerynnau am brisiau rhesymol.
Location 'Caerphilly'. Reasonably priced instruments.


Gwerthwyr Ukulele / Ukulele Sellers

Ar wahan i’ch siopau lleol dyma ddau o brif werthwyr Prydain ...
In addition to your local suppliers, these are two of the major sellers in the UK ...

Southern Ukulele Store
Offerynnau ar gael am ystod eang o brisiau - ategolion megis tannau hefyd.
Instruments available for a wide range of prices - accessories such as strings too.

http://www.omegamusic.co.uk
Omega Music
Ystod eang o offerynnau ac ategolion.
A wide range of instruments and accessories.


Ukulele - Gwybodaeth Gyffredinol / Ukulele - General Information

The Ukulele Man
Lleoliad 'Croesoswallt'. Cyngor da ac yn gwerthu offerynnau ail law o safon.
Location 'Oswestry'. Good advice and sells high quality second hand instruments.


Banjo Iwc / Banjo Ukulele

Banjo Ukulele
Gwybodaeth am wahanol fathau o banjo Iwcs.

Information about different types of banjo ukuleles.