Hafan (Home)

https://www.facebook.com/iwcs.cymru

Os am gysylltu â ni, defnyddiwch yr ebost isod ...
dafgog@gmail.com
To contact us, use the above email address ...
https://twitter.com/iwcsycwm

Sefydlwyd IWCS yn wreiddiol ym Mis Hydref 2015, drwy drefniant gyda Menter Caerffili. Bellach,mae’r aelodau’n cwrdd yn wythnosol yng Nghlwb Rygbi Penallta bob nos Fawrth o 6 tan 8 o'r gloch.

Sefydlwyd ail gangen o IWCS yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre'r Eglwys ar Fedi 26ain, 2016. Mae'r gangen yma’n cyfarfod yn wythnosol pob nos Lun o 7 tan 9 o'r gloch.

Cynhelir y sesiynau gan Dafydd Roberts, yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, er y ceir hyfforddiant yn y ddwy iaith, a dysgir caneuon Cymraeg a Saesneg.

Y mae Dafydd Roberts hefyd yn dysgu criw Saesneg bob Dydd Mercher 5.30 yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, dylid cysylltu â'r ganolfan am fanylion pellach.

The first branch of IWCS was originally established in October 2015 through Menter Caerffili. This branch meets weekly on Tuesdays from 6 to 8 o'clock at Penallta Rugby Club, Ystrad Mynach.

A second branch of IWCS was established at Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village on September 26th, 2016. This branch meets weekly from 7 until 9 o'clock every Monday evening.

The sessions are led by Dafydd Roberts, and are conducted through the medium of Welsh, although bilingual instruction is provided when required and Welsh and English songs are taught. All abilities of Welsh learners and learners of the instrument are welcome.

Dafydd Roberts also teaches an English language ukulele group on Wednesdays 5.30 at Gartholwg Lifelong Learning Centre. Please contact the Centre for further details.

IWCS yn Ffair Nadolig Menter Caerffili yn Llancaiach Fawr (02-12-17)
IWCS at Menter Caerffili's Christmas Fayre, Llancaiach Fawr (02-12-17)
Cliciwch ar yr icon isod i weld rhagor o luniau o IWCS yn Ffair Nadolig Menter Caerffili
.
https://photos.app.goo.gl/NhShNg4G86zjEkw73
Click on the icon above for more photographs of IWCS at Menter Caerffili's Christmas Fayre
.

<Cliciwch yma> am fideo byr o berfformiad IWCS (
Facebook - Gillian James Connolly)
<Click here> for a short video clip of IWCS performing (Facebook - Gillian James Connolly)
*     *     *     *
Criw Ukulele Cymraeg a Saesneg Gartholwg 
yn Ffair Fwyd a Chrefftau Nadolig Gartholwg
Gartholwg English and Welsh Ukulele Groups 
at the Gartholwg Christmas Food & Craft Fayre.
  
  
Cliciwch ar yr icon isod i weld rhagor o luniau o'r Ffair Fwyd a Chrefftau Nadolig yng Ngartholwg
.
https://photos.app.goo.gl/NhShNg4G86zjEkw73
Click on the icon above for more photographs from the Gartholwg Christmas Food & Craft Fayre
.

Cliciwch ar yr icon isod am glip fideo o'r perfformiad
https://photos.app.goo.gl/lHdAcoZX6XUAiw4x1
Click on the icon above for a video clip of the performance


Newyddion / Hysbysiadau Diweddar ‎‎‎‎(Recent News / Announcements)‎‎‎‎

  • Sesiwn Ystrad Mynach yn symud/ From Penallta to Siloh Cofiwch bydd sesiwn Iwcs Ystrad Mynach yn cael ei chynnal yn Siloh Ystrad Mynach 6-8 jyst am yr wythnos hon.The Ystrad Mynach Iwcs will be held this Tuesday ...
    Posted 29 Jan 2018, 08:07 by Dafydd Roberts
  • Ail gychwyn : Sessions 2018 Nos Lun Ionawr 8fed 7-9 CYMRAEG Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Cofrestrwch ar y noson. Welsh language session Gartholwg 7-9 Jan 8thNos Fawrth 9fed 6-8 DWYIEITHOG ...
    Posted 8 Jan 2018, 02:17 by Dafydd Roberts
  • IWCS Cymraeg Gartholwg Bydd y sesiynnau'n ail gychwyn ar Ionawr 8 fed am 7.00 o'r gloch. Cofrestrwch gyda'r Ganolfan o flaen llaw neu fe ellwch gofrestru ar un o ...
    Posted 4 Dec 2017, 07:06 by Iwcs y Cwm
Showing posts 1 - 3 of 22. View more »


Digwyddiadau Eraill Diweddar

IWCS yn Parti Ponty
  
Cliciwch ar yr icon isod i weld 
rhagor o luniau o IWCS yn Parti Ponty.
https://goo.gl/photos/T3s9LrupPUkbm5k58
Click on the icon above for more photographs of IWCS performing at Parti Ponty
.