Hafan (Home)

https://www.facebook.com/iwcs.cymru

Os am gysylltu â ni, defnyddiwch yr ebost isod ...
iwcsycwm2015@gmail.com
To contact us, use the above email address ...
https://twitter.com/iwcsycwm

Sefydlwyd IWCS yn wreiddiol ym Mis Hydref 2015, drwy drefniant gyda Menter Caerffili. Bellach,mae’r aelodau’n cwrdd yn wythnosol yng Nghlwb Rygbi Penallta bob nos Fawrth o 6 tan 8 o'r gloch.

Sefydlwyd ail gangen o IWCS yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre'r Eglwys ar Fedi 26ain, 2016. Mae'r gangen yma’n cyfarfod yn wythnosol pob nos Lun o 7 tan 9 o'r gloch.

Cynhelir y sesiynau gan Dafydd Roberts, yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, er y ceir hyfforddiant yn y ddwy iaith, a dysgir caneuon Cymraeg a Saesneg. Croesewir dysgwyr y Gymraeg a dysgwyr yr offeryn o bob safon.

The first branch of IWCS was originally established in October 2015 through Menter Caerffili. This branch meets weekly on Tuesdays from 6 to 8 o'clock at Penallta Rugby Club, Ystrad Mynach.

A second branch of IWCS was established at Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village on September 26th, 2016. This branch meets weekly from 7 until 9 o'clock every Monday evening.

The sessions are led by Dafydd Roberts, and are conducted through the medium of Welsh, although bilingual instruction is provided when required and Welsh and English songs are taught. All abilities of Welsh learners and learners of the instrument are welcome. 
Cliciwch ar yr icon isod am ragor o luniau o IWCS yn perfformio yn Miri Mai, Aberdâr
(20-05-17).
https://goo.gl/photos/T3s9LrupPUkbm5k58
Click on the icon above for more photographs of IWCS performing at Miri Mai, Aberdare (20-05-17).


Newyddion / Hysbysiadau Diweddar ‎‎‎‎(Recent News / Announcements)‎‎‎‎

  • Fidios a chaneuon newydd/ New Videos and songs Cofiwch dalu sylw rheolaidd i'r adran ganeuon gan ein bod yn gosod pethau newydd bob wythnos. Yr wythnos hon mwy o fidios cyfarwyddyd gan ddangos patrymay rhythm i rai ...
    Posted 15 Jun 2017, 11:31 by Dafydd Roberts
  • GIGS AR Y GORWEL PARTI PONTY Gorffennaf/July 15fedGWYL GYMRAEG MERTHYR Gorffennaf/July 22ain
    Posted 15 Jun 2017, 09:09 by Dafydd Roberts
  • Caneuon Newydd / New Songs Saith cân newydd yr wythnos hon. Dwy glasur gyda Bryn Fôn - "Abacus" a "Mardi Gras ym Mangor Ucha" a thipyn o amrywiaeth Saesneg "Black Velvet Band", "Burning Love" "I can ...
    Posted 22 May 2017, 03:47 by Dafydd Roberts
Showing posts 1 - 3 of 10. View more »


Digwyddiadau Eraill Diweddar
Cliciwch ar yr icon isod am ragor o luniau o aelodau IWCS yng Ng
ŵyl Ukulele Caerdydd 2017.
https://goo.gl/photos/T3s9LrupPUkbm5k58
Click on the icon above for more photographs of IWCS members at the Cardiff Ukulele Festival 2017.IWCS (Gartholwg) Sesiynau Nos Lun (Ionawr 2017)
IWCS
(Gartholwg) Monday Evening Sessions (January 2017)

IWCS (Ystrad Mynach) Sesiynau Nos Fawrth (Ionawr 2017)
IWCS
(Ystrad Mynach) Tuesday Evening Sessions (January 2017)

Cliciwch ar yr icon isod am ragor o luniau o sesiynau ymarfer IWCS (Gartholwg ac Ystrad Mynach).
https://goo.gl/photos/vo7DQwMCXtXWQyYr8
Click on the icon above for more photographs of the IWCS sessions (Gartholwg and Ystrad Mynach).