Hafan (Home)

https://www.facebook.com/iwcs.cymru

Os am gysylltu â ni, defnyddiwch yr ebost isod ...
iwcsycwm2015@gmail.com
To contact us, use the above email address ...
https://twitter.com/iwcsycwm

Sefydlwyd IWCS yn wreiddiol ym Mis Hydref 2015, drwy drefniant gyda Menter Caerffili. Bellach,mae’r aelodau’n cwrdd yn wythnosol yng Nghlwb Rygbi Penallta bob nos Fawrth o 6 tan 8 o'r gloch.

Sefydlwyd ail gangen o IWCS yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre'r Eglwys ar Fedi 26ain, 2016. Mae'r gangen yma’n cyfarfod yn wythnosol pob nos Lun o 7 tan 9 o'r gloch.

Cynhelir y sesiynau gan Dafydd Roberts, yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, er y ceir hyfforddiant yn y ddwy iaith, a dysgir caneuon Cymraeg a Saesneg. Croesewir dysgwyr y Gymraeg a dysgwyr yr offeryn o bob safon.

The first branch of IWCS was originally established in October 2015 through Menter Caerffili. This branch meets weekly on Tuesdays from 6 to 8 o'clock at Penallta Rugby Club, Ystrad Mynach.

A second branch of IWCS was established at Gartholwg Lifelong Learning Centre, Church Village on September 26th, 2016. This branch meets weekly from 7 until 9 o'clock every Monday evening.

The sessions are led by Dafydd Roberts, and are conducted through the medium of Welsh, although bilingual instruction is provided when required and Welsh and English songs are taught. All abilities of Welsh learners and learners of the instrument are welcome. 

IWCS yn "Solar" (Gŵyl Gymraeg Merthyr Tudful)
https://photos.app.goo.gl/0h4ffxBNxbzaGLme2
(Diolch i /Thanks to Beth Williams ac Ivan Hill am y lluniau / for the photographs)

Cliciwch ar yr icon isod i weld rhagor o luniau o IWCS yn perfformio yn "Solar"
.
https://goo.gl/photos/T3s9LrupPUkbm5k58
Click on the icon above for more photographs of IWCS performing at "Solar"
.

IWCS yn Parti Ponty
IWCS yn / at Parti Ponty (15-07-17)
(Diolch i /Thanks to IantoMôrPhotography am y lluniau / for the photographs)

Cliciwch ar yr icon isod i weld y lluniau hyn, ac eraill yn fwy manwl
.
https://goo.gl/photos/T3s9LrupPUkbm5k58
Click on the icon above to see these photographs, and others in greater detail.


IWCS yn / at Parti Ponty (15-07-17)
(Diolch i 
Ioan Dyer am y llun yma 
Thanks to Ioan Dyer for this photograph.
)


Newyddion / Hysbysiadau Diweddar ‎‎‎‎(Recent News / Announcements)‎‎‎‎

  • Amserlen ail gychwyn / Recommence session dates Wythnosol/weekly - see Welsh and English belowPob Nos Lun Medi 25ain 7-9 Cymraeg GarthOlwg Monday September 25th 7-9Pob Nos Fawrth Medi 26ain 6-8 Clwb Rygbi ...
    Posted 31 Aug 2017, 09:14 by Dafydd Roberts
  • Caneuon newydd/ New Songs Cofiwch wylio am ganeuon newydd drwy'r haf - rhai newydd Cân y Cawr, Canu Roc a Rôl,Dwi eisiau dawnsio, Goleuadau Llundain, Eldon Terrace, Caeau Aur a thipyn o ffefrynnau ...
    Posted 24 Aug 2017, 05:57 by Dafydd Roberts
  • ENGLISH LANGUAGE SESSIONS / Hyfforddiant Saesneg Happy to announce that Dafydd Roberts will be starting English language sessions in Gartholwg on Wednesdays 5.30- 6.30 - contact Gartholwg Learning Centre for details.Sesiynau IWCS Saesneg yn ...
    Posted 11 Aug 2017, 06:10 by Dafydd Roberts
Showing posts 1 - 3 of 14. View more »


Digwyddiadau Eraill Diweddar

Cliciwch ar yr icon isod am ragor o luniau o IWCS yn perfformio yn Miri Mai, Aberdâr
 
(20-05-17).
https://goo.gl/photos/T3s9LrupPUkbm5k58
Click on the icon above for more photographs of IWCS performing at Miri Mai, Aberdare (20-05-17).