Hafan (Home)

https://www.facebook.com/Cwmalele-1225029864340233/?ref=br_rs

Os am gysylltu â ni, defnyddiwch yr ebost isod ...
dafgog@gmail.com
To contact us, use the above email address ..

Sefydlwyd CWMALELE yn wreiddiol drwy drefniant gyda Menter Caerffili. Bellach, mae’r aelodau’n cwrdd yn wythnosol yng Nghlwb Rygbi Penallta, Ystrad Mynach bob nos Fawrth o 6 tan 8 o'r gloch.

Sefydlwyd ail gangen o 
CWMALELE yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, Pentre'r Eglwys Mae'r gangen yma’n cyfarfod yn wythnosol pob nos Lun o 7 tan 9 o'r gloch.

Cynhelir sesiwn Gartholwg drwy gyfrwng y Gymraeg, a’r sesiwn Penallta yn ddwyieithog a dysgir caneuon Cymraeg a Saesneg ym mhob sesiwn. 

Croesweir dysgwyr yr iaith a dysgwyr yr offeryn o bob safon.

CWMALELE was originally established in through Menter Caerffili. We meet weekly on Tuesdays from 6 to 8 o'clock at Penallta Rugby Club, Ystrad Mynach.

CWMALELE also meet at Gartholwg Lifelong Learning Centre. This group meets weekly from 7 until 9 o'clock every Monday evening.

The sessions are led by Dafydd Roberts, and are conducted through the medium of Welsh at Gartholwg and bilingually at Penallta Ystrad Mynach, Welsh and English songs are taught. 

All abilities of Welsh learners and learners of the instrument are welcome.

Gwyl y Coed Nadolig 2018, Eglwys y Plwyf, Llantrisant
The Christmas Tree Festival 2018, Parish Church, Llantrisant
<Cliciwch yma> am ragor o luniau o'r Wyl Coed Nadolig, Llantrisant 2018.
<Click here> for more photos at The Christmas Tree Festival, Llantrisant 2018.


IWCS yn Ffair Nadolig 2018 (Menter Caerffili) Llancaiach Fawr
IWCS at Llancaiach Fawr Christmas Fayre 2018 (Menter Caerffili)
<Cliciwch yma> am ragor o luniau o IWCS Ffair Nadolig Llancaiach 2018.
<Click here> for more photos of IWCS at Llancaiach Christmas Fayre.

<Cliciwch yma> am ragor o luniau o IWCS yng Nghanolfan Christchurch, Malpas
<Click here> for more photos of IWCS at the Christchurch Centre, Malpas


Newyddion / Hysbysiadau Diweddar ‎‎‎‎(Recent News / Announcements)‎‎‎‎

  • Caru Cwmalele Poster
    Posted 16 Apr 2019, 08:55 by Dafydd Roberts
  • Newyddion gigs news Clwb Y Bont Pontypridd Mawrth 2ail/ March 2nd 7.30 gyda Dim Problem a Geraint Lövgreen Neuadd Dewi Sant/St David’s Hall  Ebrill 6ed/ April 6th - Gwyl Ukulele Caerdydd ...
    Posted 23 Feb 2019, 01:27 by Dafydd Roberts
  • NEWID ENW/ CHANGE OF NAME Rydyn ni yn y broses o newid enw o Iwcs i Cwmalele - Bydd hwn yn cymryd ychydig amser. Yn y cyfamser gwerthfawrogwn eich amyneddWe are in the process of ...
    Posted 7 Feb 2019, 01:25 by Dafydd Roberts
Showing posts 1 - 3 of 33. View more »