Werkgroepen

IVN Woerden bestaat uit de volgende werkgroepen:

> Cursussen
> Educatieve tuin
> Excursies en wandelingen
> Groene Opkikker
> IVN-Weekend
> Jeugdnatuurgroep "de buitenbanjers"
> Landschapsbeheer
> Lezingen
> NME Scholenwerkgroep
> Plantenwerkgroep
> Vlinder- en libellenwerkgroep
> Vogelkijkgroep

Hieronder worden ze één voor één beschreven:


Cursussen
Natuurcursus - IVN Woerden organiseert regelmatig natuurcursussen waarin een grote variëteit aan groene onderwerpen aan de orde komen zoals vogelzang, paddenstoelen, stinzenplanten, zaden, spinnen maar bijvoorbeeld ook de ontstaansgeschiedenis van het veenweidegebied. Deze cursussen zijn voor iedereen toegankelijk en worden zowel in onze jaarkalender als in de lokale media bekend gemaakt. Contactpersonen:
> Lisa van Hemert (lisavanhemert@hotmail.com)
> Jan IJben (06-12447996, jan.ijben@gmail.com)
> Annemarie Borst (AnnemarieIVN@gmail.com)

Natuurgidsencursus - Een speciale vermelding verdient de Natuurgidsencursus van het IVN. In deze leuke en interessante cursus van ongeveer anderhalf jaar worden de deelnemers opgeleid tot IVN Natuurgids. Dit is een beschermde titel met een landelijk erkend diploma. Ons streven is om deze cursus elke 2 á 3 jaar te organiseren. De laatste gidsencursus startte in januari 2012, in samenwerking met IVN Vecht en Plassengebied. Contactpersonen:
> Arwin de Boer (0348-445152, aa.den.boer@hetnet.nl)
> Hette de Vink (johnmur@zonnet.nl)


Educatieve tuin
De educatieve tuin in het Brediuspark in Woerden is aangelegd in 1983. Het doel van de tuin is om de bezoekers op een relatief klein oppervlak kennis te laten maken met zoveel mogelijk verschillende inheemse planten en gewassen. Om dit te realiseren zijn er in de tuin verschillende landschappen gecreëerd zoals een zandwal, een dijkbeemd, een vijver, akkertjes met granen en oude gewassen, een stinzenhoek en een cirkelvormig gedeelte met daarin o.a. een vlinder-, een kruiden-, en een medicinale plantensegment maar ook “het leuke namenhoekje” kunt u hier vinden en ook is er een insectenhotel. De tuin is dagelijks vrij toegankelijk voor iedereen. Om de tuin in zijn fraaie stand te houden is veel onderhoud nodig en daarom is er elke woensdagochtend een werkgroep actief met wieden, planten, zaaien, spitten, snoeien enz. Als u ook eens lekker de handen uit de mouwen wilt steken bent u altijd van harte welkom.Contactpersoon:
> Cock Le Grand (0348 402753, c.le.grand@hotmail.com)


Excursies en wandelingen
Het IVN-Woerden is ook actief met het organiseren van excursies en wandelingen in en om Woerden.  Elk jaar stellen de natuurgidsen van de werkgroep "excursies en wandelingen" een gevarieerd  programma samen waarbij verschillende aspecten van natuur en milieu aan de orde (kunnen) komen. De verschillende wandelingen en excursies worden begeleid door onze ervaren natuurgidsen en vinden afwisselend plaats op zaterdag of zondag. De activiteiten duren ongeveer 1,5 uur en ook  kinderen zijn hierbij van harte welkom. Bij voldoende deelname wordt soms een aparte “ouders met kinderen” groep gevormd. Zie de jaarkalender voor ons actuele programma, ook worden onze activiteiten aangekondigd in de plaatselijke kranten. Naast het vaste programma is het ook mogelijk om een excursie aan te vragen, bijvoorbeeld voor een feestje, een bedrijfsuitstapje of voor een vereniging, eventueel in combinatie met het huren van het NME centrum InBredius. Voor de excursie wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 voor een groep tot 20 personen, voor iedere persoon meer wordt € 1,00 extra gerekend. Contactpersoon:
> Annemarie Borst (0348-795211, AnnemarieIVN@gmail.com)


Groene Opkikker
De Groene Op Kikker is de naam van het verenigingsblad dat vier keer per jaar wordt uitgegeven. Alle leden, jeugdleden en  donateurs kunnen hun bijdrage leveren en foto’s worden door de werkgroepen zelf aangeleverd. Alle leden, donateurs en jeugdleden van IVN Woerden ontvangen de Groene Opkikker. Contactpersoon:
> Joke van Aarst (0348 415788, javolkers66@gmail.com)


IVN- Weekend
Eén keer per jaar organiseert het IVN Woerden een weekendexcursie voor leden en donateurs. We proberen dan ergens in Nederland een gebied te bezoeken, dat heel anders is dan onze eigen omgeving. Meestal worden we begeleid door een gids van het IVN ter plaatse, die ons dan de mooiste plekjes kan laten zien. Vaak bezoeken we natuurgebieden die normaal niet voor publiek zijn opengesteld. We komen aan op de vrijdag(avond) en op de zaterdag hebben we een wandeling die dan vaak de hele dag in beslag neemt en 's zondags nog een ochtendexcursie. We maken gebruik van eenvoudige groepsverblijven en zorgen zelf voor de maaltijden. Vraag onze leden naar hun IVN-Weekend-ervaringen en zij zullen enthousiast reageren. Kijk in onze jaarkalender (hyperlink) voor het actuele programma. Contactpersoon:
> Ben Vermeij (0348 415309, b.vermeij@ziggo.nl)


Jeugdnatuurgroep "de buitenbanjers"
Ravotten in het bos, wilgen zagen, speuren naar sporen, kleine wondertjes ontdekken en genieten van de natuur. De natuur in, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. De IVN jeugdnatuurgroep “de buitenbanjers is er voor jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar.
Eén keer in de maand, op zaterdagmorgen, organiseren we voor deze leeftijdgroep een natuuractiviteit. We doen van alles, het hele jaar door. We gaan vogels kijken en werken in het landschap, houden natuurspeurtochten en maken creatieve knutsels van natuurmaterialen. De herfst biedt mogelijkheden voor paddenstoelen, vruchten en zaden. Kortom spelenderwijs  de natuur ontdekken. Wil jij ook een IVN buitenbanjer worden? Kom een keer kijken en meedoen in de natuur!  Voor informatie en inlichtingen raadpleeg onze folder of neem contact op met één van onze jeugdbegeleiders. Contactpersonen:
> Andre van Kleinwee (0348 422962 alleen na 19.00 uur, andrevankleinwee@ziggo.nl)
> Trees Verhoef (0348 418749)


Landschapsbeheer
Op de tweede zaterdag van de maanden november, december, januari, februari en maart trekt de Werkgroep Landschapsbeheer van het IVN Woerden er op uit. Er worden wilgen geknot en geriefbosjes uitgedund. De boeren hebben normaal gesproken geen tijd meer voor deze tijdrovende werkzaamheden en de gemeentelijke diensten kunnen slecht bereikbare plaatsen niet met machines onderhouden. Onze werkgroep zet zich in om ons Hollandse landschap te bewaren en nemen een deel van genoemde werkzaamheden voor haar rekening. ’s Morgens om 10.00 uur beginnen we met het werk en gaan door tot ca. 15.00 uur. Koffie en thee is er, maar neem zelf je lunch mee. In het najaar wordt er ook fruit geplukt in de boomgaard van het Landgoed Bredius. De appels en peren worden verkocht en van de opbrengst worden gereedschap en nieuwe fruitbomen gekocht. Mocht je ook eens zo’n werkzaterdag willen meemaken, meld je aan bij de coördinator en zie hoe gezellig en nuttig je vrije tijd kan worden opgevuld. Contactpersoon:
> Henk Veldhuyzen (0348 420056, hr@veldhuyzen.net)


Lezingen
Onze vereniging organiseert, vooral in de wintermaanden, regelmatig lezingen. (Het kunnen dialezingen zijn, maar ook een spreker kan zijn hobby komen toelichten). Uiteraard hebben alle onderwerpen te maken met de natuur, in de uitgebreidste zin des woords. Zo zijn in het verleden talloze onderwerpen aan de orde geweest. Om er een paar te noemen: vlinders, roofvogels, natuur in Zwitserland, natuurlezing over Namibië, bijen, natuurlijk onze eigen polders. Vaak wordt er samengewerkt met onze collega’s van de KNNV. Samen zijn we soms beter in staat bekende Nederlandse sprekers naar Woerden te lokken. De lezingen zijn meestal in het NME centrum InBredius en de bekendmakingen gaan via onze jaarkalender en de plaatselijke pers.
> Contactpersoon: via IVN Bestuur. Zie contactgegevens.


NME Scholenwerkgroep
Deze werkgroep helpt de medewerksters van Natuur- en Milieueducatie (NME) Woerden bij de uitvoering en begeleiding van schoolexcursies. Tijdens deze natuurexcursies maken de leerlingen van het basisonderwijs kennis met allerlei aspecten van de natuur. Jaarlijks worden er in samenwerking met leerkrachten en natuurouders ruim 100 excursies in het Brediuspark begeleid en daarbij komen alle groepen van het basisonderwijs aan bod. Ook verzorgt deze werkgroep de lessen die bij een tentoonstelling horen, die soms speciaal voor het basisonderwijs in het NME centrum InBredius te zien zijn. De lessen bij de tentoonstellingen voor de basisscholen in NME centrum InBredius worden verzorgd door NME. Contactpersoon:
> Joke Vesseur (0348 415853, joke.vesseur@planet.nl)


Plantenwerkgroep
Deze werkgroep komt om de vier weken op woensdagavond bijeen in het NME centrum InBredius om aan de hand van de seizoenen de inheemse flora te bestuderen en te bekijken. Ook zijn de leden actief met het inventariseren van verschillende natuurgebiedjes wat meestal overdag plaatsvindt. Voor iedereen die iets meer wil weten over de flora van Woerden en omgeving is dit dé werkgroep. Contactpersoon:
> Joke Vesseur (0348 415853, joke.vesseur@planet.nl)


Vlinder- en libellenwerkgroep
De uitdaging van de vlinder- en libellenwerkgroep is om regelmatig bijeenkomsten te houden waarbij we kunnen genieten van de kleurenpracht van vlinders en libellen. Het observeren van vlinders en libellen is niet altijd even eenvoudig aangezien de activiteit van deze insekten wordt bepaald door de buitentemperatuur. Vlinders vliegen bij voorkeur als het zo’n 18 graden Celsius is of warmer. Bij lagere temperaturen houden ze zich schuil. De werkgroep organiseert bijeenkomsten in bos, veld en park. De vlinderwerkgroep doet gedurende het vlinderseizoen van april tot oktober diverse tellingen waarbij de gegevens van elke telling aan de Vlinderstichting worden doorgegeven. Tellingen worden verricht in het griendbos van het Linschoterbos, in de educatieve tuin van NME Centrum InBredius en in de vlindertuin van Zuwe Zorgcentrum Woerden. Daarnaast voert de werkgroep een nachtvlinder-nachtobservatie uit tijdens de landelijke nachtvlinder observatienacht. Niet alleen de dagvlinders maar dus ook de nachtvlinders worden geteld en de libellen als die te herkennen zijn. Kijk in onze jaarkalender voor het actuele programma. Contactpersoon:
> Jan IJben (06-12447996, jan.ijben@gmail.com)
> Pagina over vlinders en libellen (experiment)


Vogelkijkgroep
De Vogelkijkgroep IVN Woerden is er voor IVN leden en de in het wild levende vogels. De Vogelkijkgroep is een bloeiende en actieve werkgroep vanaf haar oprichting eind 2004. De activiteiten zijn velerlei, met als recente hoogtepunten de realisatie van een oeverzwaluwwand en een vogelkijkscherm bij de Natuurplas Breeveld. Voor veel mensen is het vogelen een hobby en de vogelkijkgroep maakt het mogelijk met anderen deze passie te delen. Van het kijken en genieten van vogels in de natuurlijke omgeving, is het een klein stapje om meer voor vogels te gaan doen zoals bijvoorbeeld het bevorderen van broedgelegenheid. Naast het waarnemen en bestuderen van in het wild levende vogels, krijgt bescherming van vogelsoorten en van vogelrijke gebieden in en rondom Woerden steeds meer aandacht. Het 'bevorderen van kennis’ vindt bij alle activiteiten van de vogelkijkgroep plaats. Activiteiten van de vogelkijkgroep:
- nestkastcontroles
- openbare- en ledenexcursies
- onderhoud aan de oeverzwaluwwand
- onderhoud aan het vogelkijkscherm
- inventarisaties in diverse gebieden
- en niet te vergeten: vogels kijken!
Kijk in onze jaarkalender voor het actuele programma. Contactpersoon:
> Arwin de Boer (0348-445152, aa.den.boer@hetnet.nl)