Home‎ > ‎

Handige links


Soortendeterminatie

Soortenbank.nl
Soortenbank.nl is een initiatief van ETI BioInformatics en samenwerkende biodiversiteitinstellingen in Nederland en vormt een bijdrage aan de ontsluiting van gegevens via NLBIF, de nationale GBIF node. De site is bedoeld om geïnteresseerden op eenvoudige wijze toegang te geven tot betrouwbare informatie over de biologische diversiteit.RAVON - Reptielen, Amfibieën en Vissen ONderzoek 
De Stichting RAVON zet zich in voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Naast directe ondersteuning door hun vrijwilligers geeft RAVON ook voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft drie landelijke meetnetten. In 2011 is RAVON gestart met het nieuwe meetnet beek-en poldervissen.

Nederlandsesoorten.nl
Het soortenregister geeft een actueel en volledig overzicht van de Nederlandse soorten. Dit op basis van gegevens die experts op de verschillende gebieden voor het Soortenregister bijeenbrengen.

Wilde planten in Nederland en België
Inheemse en ingeburgerde planten in Nederland en België. Beschrijvingen, foto's, verspreidingskaarten en afbeeldingen van bijna 1800 soorten wilde planten die in Nederland en België voorkomen. De zoekfunctie biedt diverse mogelijkheden om planten te vinden: namenlijst, regio, plantvormen, levensduur, bloemkleuren, bloeimaanden. Op iedere foto staat aangegeven wie de fotograaf is of van welke site de foto afkomstig is.

Verspreidingsatlas (mossen, korstmossen, paddenstoelen en kranswieren)
Verspreidingsatlas.nl is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de Nederlandse natuur voorkomen van: mossen, korstmossen, paddenstoelen en kranswieren. Verspreidingsatlas.nl wordt mogelijk gemaakt door het Flora Fonds in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Fondsen KNNV.

Xeno-canto
xeno-canto is een website waar mensen vogelgeluiden uit de hele wereld delen. Maar het is meer dan alleen een collectie opnames. Het is ook een samenwerkingsproject. Bezoekers van de website worden uitgenodigd om eigen vogelopnames te delen, te helpen met het identificeren van raadselgeluiden, of om expertise te delen op de fora.

Geologie, biologie, cultuurhistorie, kaartmateriaal

Beeldbank het Geheugen van Nederland
(supertip!) Online erfgoedcollecties - schilderijen, tekeningen, postzegels, geluid en foto's. Het Geheugen van Nederland is een beeldbank waar u online de collecties van musea, archieven en bibliotheken kunt bekijken. De beeldbank geeft toegang tot het gedigitaliseerde erfgoed van meer dan honderd instellingen en biedt prachtig beeldmateriaal van onder meer foto’s , sculpturen, schilderijen, bronzen beelden, keramiek, moderne kunst, tekeningen, postzegels, affiches en krantenknipsels. Naast beeldmateriaal is er ook video en geluid te bekijken en te beluisteren. Het Geheugen van Nederland biedt een historisch overzicht van bijzondere collecties, waarin u gericht kunt zoeken naar beeldmateriaal over specifieke onderwerpen.

Bodem en ondergrond
Vanuit het Portaal "Bodem en Ondergrond" kunt u naar de sites van TNO Geologische Dienst Nederland: DINOloket, NLOG.nl, GEOsites, Delfstoffenonderzoek en ThermoGIS.nl. DINOloket biedt bijvoorbeeld toegang tot de DINO database van de Geologische Dienst Nederland – TNO. DINO is de afkorting voor Data Informatie Nederlandse Ondergrond. De database bevat talrijke gegevens van de Nederlandse ondergrond, zoals booronderzoeken, sondeeronderzoeken en grondwateronderzoeken. De gegevens van de ondiepe ondergrond van Nederland worden kosteloos beschikbaar gesteld via deze website. Gegevens van de diepe ondergrond kunnen worden geraadpleegd via de website van NLOG. Aanrader!

De Vechtstreek
Deze website biedt informatie over alles wat van belang is voor het landelijk en stedelijk schoon in de Vechtstreek. Oude kaarten van de Vechtstreek zijn te vinden op OldMaps-Online.
 
Geologie van Nederland
Een tijdreis van 500 miljoen jaar vervat in een overzichtelijke website. (overige handige links)

Historische Kring Breukelen
De site van HKB bevat informatie over de historie van Breukelen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa. Het tijdschrift dat wordt uitgegeven door de HKB wordt online ontsloten via een speciale module, die het mogelijk maakt om de tijdschriften door te bladeren alsof u door de gedrukte uitgave bladert.
 

HISGIS / Digitale kadastrale atlas
HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. Direct naar de kaarten van provincie Utrecht.

Natuurinformatie
Natuurinformatie.nl is een vat vol kennis over de natuur, over biologie en over geologie. Je kunt hier op eenvoudige wijze meer dan 4000 artikelen doorzoeken, geschreven door experts van onder andere Naturalis, Vogelbescherming Nederland en TNO Bouw en Ondergrond. Er is ook de mogelijkheid om een vraag te stellen die door een expert op dat gebied behandeld zal worden.

NOaA - De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
Een bundeling van actuele archeologische kennis. Landsdekkend van 350.000 voor Chr. tot 1950 na Chr. De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Projectgroep NOaA; hierin hebben vertegenwoordigers van de Onderzoeksschool Archeologie (ARCHON), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA) en het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) zitting.


Universiteit van Utrecht - Geowetenschappen - Palaeogeography
Deze website geeft een overzicht van geologisch, geomorfologisch en sedimentologisch onderzoek dat is uitgevoerd door de "Fluvial" (=rivier) groep van de Universiteit van Utrecht. Op de site treft u onder andere informatie aan over onderzoeksprojecten- en resultaten en een interessante literatuurlijst.
Utrechts Archiefnet
Het Utrechts Archiefnet biedt een overzicht van alle archieven en collecties (ca. 3000) die door de archiefinstellingen in de provincie Utrecht worden beheerd. Deze bestanden zijn toegankelijk gemaakt door middel van inventarissen. Een groot aantal van die inventarissen (ca. 1200 met meer dan 500.000 beschrijvingen) kan hier digitaal worden doorzocht. Via deze site naar alle (digitale) historische archieven uit de omgeving.
 
WatWasWaar
Hier vind je historische informatie over elke plek in Nederland en krijg je
direct toegang tot een groot aantal plaatsgebonden collecties van Nederlandse
erfgoedinstellingen.

Venster op de Vecht
Het doel van Venster op de Vecht is om de biografie van de Vechtstreek digitaal te ontsluiten en om de bezoeker te stimuleren zelf van het cultuurlandschap te genieten en het te ontdekken: thuis en in het veld. Venster op de Vecht is een project van Stichting Venster op de Vecht op basis van een initiatief van: Dept. Informatica, Universiteit Utrecht; Vechtplassencommissie en Landschap Erfgoed Utrecht.
De content op deze site valt onder auteursrecht van Venster op de Vecht. Informatie mag gebruikt worden, mits onder vermelding van www.vensteropdevecht.nl.Beeldmateriaal en natuurfotografie


Vogeldagboek
Vogeldagboek van Adri de Groot
Al geruime tijd schrijft Adri de Groot de natuurrubriek 'Vogeldagboek'. Vogeldagboek gaat vooral over vogels, maar ook over andere dingen die Adri in de natuur tegenkomt in het gebied 'tussen Starrevaart en Spookverlaat'. En soms ook daarbuiten. Sinds 2002 worden de Vogeldagboeken verlevendigd met de meest schitterende foto's. Vogeldagboek wordt 3 à 4 keer per week per e-mail naar vierduizend lezers verstuurd en tevens gepubliceerd op de website van Adri de Groot.

Biopix

Biopix
Biopix is a collection of biological photos, primarily from Scandinavia. Biopix is used online by a wide range of students, teachers, researchers, photographers etc. The photos are used professionally in a large range of publications; the sale helps to cover the expences.


Biolib Online Library of Biological Books
Op deze website wordt een collectie van meer dan 500 gescande historische en moderne boeken over tal van onderwerpen variërend van algen tot en met zoölogie. De illustraties zijn niet zelden ware juweeltjes van vakmanschap. Deze collectie bevat veel boeken die niet meer worden gedrukt en moeilijk verkrijgbaar zijn via bibliotheken of handelaren.


Beeldbank Naturalis
Voor een ieder die op zoek is naar illustraties voor krant, boek, tijdschrift of website biedt de beeldbank een mooie verzameling foto's en prenten, van opnamen van vlinders en kevers in het echte leven tot de fijnzinnige dierentekeningen van de Japanse kunstenaar Kawahara Keiga. Voor wie onderscheidende illustraties zoekt voor publicatie in dagbladen, boeken, tijdschriften, websites, kan Naturalis unieke natuurbeelden leveren.

IVN Huisstijlelementen

IVN Logo's en huisstijl
Deze webpagina bevat een overzicht van alle huisstijlkleuren van IVN alsmede de belangrijkste grafische elementen zoals logo's en banners. Deze informatie is met name bedoeld voor gebruik in websities, presentaties en drukwerk.


Soorten, biodiversiteit en wetenschap

CBS
CBS
The Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) Fungal Biodiversiry Centre - an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and situated in Utrecht - maintains a world-renowned collection of living filamentous fungi, yeasts and bacteria. The Institute's research programs principally focus on the taxonomy and evolution of fungi as well as on functional aspects of fungal biology and ecology, increasingly making use of molecular and genomics approaches. The institute employs circa 70 personnel, among whom 20 scientists.


GBIF
The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) was established by governments in 2001 to encourage free and open access to biodiversity data, via the Internet. Through a global network of countries and organizations, GBIF promotes and facilitates the mobilization, access, discovery and use of information about the occurrence of organisms over time and across the planet.

Naturalis
NCB Naturalis, Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, is gelanceerd op 28 januari 2010 als resultaat van de samenwerking tussen het Zoölogisch Museum Amsterdam, de Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit, Nationaal Herbarium Nederland en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. In NCB Naturalis worden de collecties van deze partners samengebracht tot een totaalcollectie van 37 miljoen objecten. NCB Naturalis behoort met deze collectie qua omvang mondiaal tot de top vijf in het natuurhistorische domein.


NIOO
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet ecologisch onderzoek op het land en in het zoete water. We onderzoeken hoe levende wezens omgaan met elkaar en met hun omgeving. Hiervoor bestuderen we de natuur in al haar facetten: van het DNA van bacteriën tot de biodiversiteit van ecosystemen.


NLBIF
NLBIF is het Nederlandse knooppunt van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). De doelstelling van GBIF is om een mondiaal netwerk van biodiversiteit databestanden op te zetten en via een centrale website deze data voor iedereen toegankelijk te maken. Elke onderzoeker, beleidsmaker, of natuurliefhebber, waar ook ter wereld, kan zo vrij toegang krijgen tot data over het mondiale voorkomen van planten, dieren en micro-organismen.


Scientias
Op Scientias.nl vindt u het laatste nieuws over wetenschap, oftewel over astronomie, ruimtevaart, technologie, fysica, gezondheid, psychologie, biologie, weer, klimaat en geschiedenis. In Nederland en België is Scientias.nl de grootste populair-wetenschappelijke nieuwssite (bron: STIR). In het weekend wordt er geen nieuws geplaatst, maar verschijnen er wel interessante achtergrondartikelen.