Bedrijfslidmaatschap

 

Bedrijven kunnen lid worden van IVN afdeling Hoensbroek.

De voorwaarden van een bedrijfslidmaatschap zijn:

 

*      Het bedrijf heeft één contactpersoon. Deze contactpersoon wordt tevens lid van het landelijk IVN.

*      De contactpersoon ontvangt digitaal het Infoblad van IVN Hoensbroek en kan dat verspreiden binnen het bedrijf. In dat Infoblad staan alle activiteiten waaraan de medewerkers kunnen deelnemen.

*      Het bedrijf mag één keer per jaar gratis gebruik maken van het verenigingslokaal KONINGSBEEMD voor een natuurbijeenkomst (presentatie, excursie etc.). De gebruikte drankjes dienen betaald te worden tegen de geldende tarieven. (prijsniveau per 1 januari 2014 € 1,-- per consumptie)

*      IVN Hoensbroek verzorgt één keer per jaar voor het bedrijf een excursie of presentatie eventueel in combinatie met gebruik van de KONINGSBEEMD.

*      De naam van het deelnemende bedrijf wordt op de website en het Infoblad vermeld.

*      Tijdens de jaarvergadering heeft de contactpersoon van het bedrijf één stem.

*      De bedrijfscontributie bedraagt 50% van het landelijk contributiebedrag per medewerker.

*      IVN Hoensbroek is een ANBI-erkende instelling. Informatie over de ANBI-status is terug te vinden op de website van IVN Hoensbroek. ( www.ivnhoensbroek.nl )
 
 

Bedrijven met een lidmaatschap
:
 
Verzekeringsbedrijf Der Kinderen
 

 

Comments