4t Campionat Mundial de Scrabble en Català, Mataró 2011

Classificació final 

Lloc        Victòries Punts(favor-contra)
 1  Miquel Sesé    9       4992-3870
 2  Ernest Teniente  8       4853-4285
 3  Anna Genís     7       4741-3791
 4  Marc Vigo     7       4514-3774
 5  Joan R. Manchado  7       4836-4195
 6  Roser Salicrú   7       4539-3984
 7  Valentí Rossell  7       4774-4269
 8  Nemesio Moreno   7       4534-4213
 9  Albert Rodríguez  6.5      4446-3776
 10  Octavian Mocanu  6       4328-3888
 11  Ramon Torres    6       4351-4007
 12  Josep M. Martí   6       4501-4159
 13  Carme Esmerats   6       4194-3867
 14  Salvador Comelles 6       3937-3733
 15  Eulàlia Abelló   6       4395-4292
 16  Eric Olmedo    6       4211-4153
 17  Rosa Maria Cot   6       3748-3738
 18  Patxi Navarro   6       4062-4454
 19  Màrius Serra    5.5      4501-3853
 20  Xavi Cardona    5       4705-3937
 21  Joan Agustí    5       4578-3834
 22  Lluís De Yzaguirre 5       4266-3734
 23  Montse Hergueta  5       4366-4005
 24  Salvador Alsius  5       4496-4177
 25  Joel Segarra    5       4102-3906
 26  Montse Sánchez   5       4196-4444
 27  Joan Capdevila   5       4046-4357
 28  Gabriel Bas    5       3985-4371
 29  Magda Falcó    5       3564-4082
 30  Àlex Abad     5       3836-4358
 31  Enric Borràs    4       4147-3844
 32  Muntsa Clotet   4       4047-4067
 33  Lluís Parera    4       3735-3802
 34  Joan Montané    4       2721-2917
 35  Antonio Arcas   4       3923-4135
 36  M. Lluïsa Penelas 4       3860-4082
 37  Albert Rico    4       3796-4049
 38  Joan Barceló    4       3840-4244
 39  Joan Jubany    4       3092-3502
 40  Arantxa Delgado  4       3996-4482
 41  Pep Vinyals    4       3746-4322
 42  René Dibusi    4       2952-3607
 43  Dani Bardés    4       3404-4120
 44  Francesc Gelabert 3       3374-3671
 45  Manuel Granados  3       3283-3667
 46  Elvira Sesé    3       3718-4109
 47  Cristina Hernández 3       2910-3683
 48  Jordi Escandell  2       2845-3763
 49  Pau Arranz     2       2749-3739
 50  Jordi Ballesteros 2       2486-3546
 51  Maria Bartolomé  1        701-692
 52  Helena Crosas   0        287-660
Resultats de totes les partides i classificacions parcials

Ronda 1

Classificació

Lloc              Victòries  Punts (+/-)   
 
  1   Enric Borràs       1     554/183
  2   Joan R. Manchado   1     664/345
  3   Joan Agustí        1     527/226
  4   Salvador Alsius    1     567/316
  5   Ernest Teniente    1     603/376
  6   Anna Genís         1     579/359
  7   Eulàlia Abelló     1     463/256
  8   Roser Salicrú      1     512/323
  9   Patxi Navarro      1     509/344
 10   Montse Sánchez     1     487/335
 11   Ramon Torres       1     401/254
 12   Valentí Rossell    1     520/378
 13   Rosa Maria Cot     1     378/237
 14   Marc Vigo          1     424/295
 15   Manuel Granados    1     411/283
 16   Albert Rodríguez   1     442/333
 17   Octavian Mocanu    1     475/378
 18   Josep M. Martí     1     499/411
 19   Joan Capdevila     1     380/302
 20   Magda Falcó        1     394/363
 21   Muntsa Clotet      1     430/401
 22   Pep Vinyals        1     372/362
 23   Montse Hergueta    1     460/451
 24   Miquel Sesé        1     418/413
 25   Gabriel Bas        1     399/396
 26   Maria Bartolomé    0       0/0  
      Helena Crosas      0       0/0  
 28   Xavi Cardona       0     396/399
 29   Carme Esmerats     0     413/418
 30   Arantxa Delgado    0     451/460
 31   Nemesio Moreno     0     362/372
 32   Lluís Parera       0     401/430
 33   Màrius Serra       0     363/394
 34   Lluís De Yzaguirre 0     302/380
 35   Elvira Sesé        0     411/499
 36   Joan Barceló       0     378/475
 37   Francesc Gelabert  0     333/442
 38   Antonio Arcas      0     283/411
 39   Joan Montané       0     295/424
 40   Pau Arranz         0     237/378
 41   M. Lluïsa Penelas  0     378/520
 42   Jordi Escandell    0     254/401
 43   Joel Segarra       0     335/487
 44   Salvador Comelles  0     344/509
 45   Dani Bardés        0     323/512
 46   René Dibusi        0     256/463
 47   Eric Olmedo        0     359/579
 48   Albert Rico        0     376/603
 49   Cristina Hernández 0     316/567
 50   Jordi Ballesteros  0     226/527
 51   Àlex Abad          0     345/664
 52   Joan Jubany        0     183/554

Resultats

 1 Anna Genís         [0]      1:0    (579/359) Eric Olmedo       [0]  
 2 Elvira Sesé        [0]      0:1    (411/499) Josep M. Martí    [0]  
 3 Miquel Sesé        [0]      1:0    (418/413) Carme Esmerats    [0]  
 4 Àlex Abad          [0]      0:1    (345/664) Joan R. Manchado  [0]  
 5 Màrius Serra       [0]      0:1    (363/394) Magda Falcó       [0]  
 6 M. Lluïsa Penelas  [0]      0:1    (378/520) Valentí Rossell   [0]  
 7 Lluís De Yzaguirre [0]      0:1    (302/380) Joan Capdevila    [0]  
 8 Albert Rico        [0]      0:1    (376/603) Ernest Teniente   [0]  
 9 Nemesio Moreno     [0]      0:1    (362/372) Pep Vinyals       [0]  
10 Joan Montané       [0]      0:1    (295/424) Marc Vigo         [0]  
11 Xavi Cardona       [0]      0:1    (396/399) Gabriel Bas       [0]  
12 Joan Barceló       [0]      0:1    (378/475) Octavian Mocanu   [0]  
13 Muntsa Clotet      [0]      1:0    (430/401) Lluís Parera      [0]  
14 Manuel Granados    [0]      1:0    (411/283) Antonio Arcas     [0]  
15 Albert Rodríguez   [0]      1:0    (442/333) Francesc Gelabert [0]  
16 Cristina Hernández [0]      0:1    (316/567) Salvador Alsius   [0]  
17 Rosa Maria Cot     [0]      1:0    (378/237) Pau Arranz        [0]  
18 Jordi Ballesteros  [0]      0:1    (226/527) Joan Agustí       [0]  
19 Roser Salicrú      [0]      1:0    (512/323) Dani Bardés       [0]  
20 Arantxa Delgado    [0]      0:1    (451/460) Montse Hergueta   [0]  
21 Eulàlia Abelló     [0]      1:0    (463/256) René Dibusi       [0]  
22 Jordi Escandell    [0]      0:1    (254/401) Ramon Torres      [0]  
23 Enric Borràs       [0]      1:0    (554/183) Joan Jubany       [0]  
24 Patxi Navarro      [0]      1:0    (509/344) Salvador Comelles [0]  
25 Joel Segarra       [0]      0:1    (335/487) Montse Sánchez    [0]  
 
 

Ronda 2

Classificació

 
Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Salvador Alsius    2     1135/626 
  2   Enric Borràs       2     1074/591 
  3   Joan R. Manchado   2     1129/788 
  4   Marc Vigo          2      868/590 
  5   Anna Genís         2     1036/768 
  6   Miquel Sesé        2     1022/804 
  7   Patxi Navarro      2      867/654 
  8   Valentí Rossell    2      967/766 
  9   Josep M. Martí     2      925/789 
 10   Pep Vinyals        2      797/689 
 11   Joan Capdevila     2      783/677 
 12   Gabriel Bas        2      841/788 
 13   Joan Agustí        1      936/683 
 14   Màrius Serra       1      964/727 
 15   Eulàlia Abelló     1      906/721 
 16   Roser Salicrú      1      890/749 
 17   Ernest Teniente    1     1011/896 
 18   Joel Segarra       1      845/731 
 19   Xavi Cardona       1      874/766 
 20   Rosa Maria Cot     1      688/595 
 21   Ramon Torres       1      789/701 
 22   Arantxa Delgado    1      905/821 
 23   M. Lluïsa Penelas  1      831/748 
 24   Octavian Mocanu    1      850/781 
 25   Albert Rodríguez   1      834/775 
 26   Nemesio Moreno     1      809/751 
 27   Salvador Comelles  1      797/794 
 28   Eric Olmedo        1      820/832 
 29   Antonio Arcas      1      643/678 
 30   Muntsa Clotet      1      757/826 
 31   Joan Montané       1      697/787 
 32   Albert Rico        1      777/885 
 33   Montse Sánchez     1      820/936 
 34   Magda Falcó        1      689/807 
 35   Manuel Granados    1      721/851 
 36   Dani Bardés        1      712/895 
 37   Montse Hergueta    1      851/1055
 38   Àlex Abad          1      739/1006
 39   Maria Bartolomé    0        0/0   
      Helena Crosas      0        0/0   
 41   Elvira Sesé        0      794/888 
 42   Carme Esmerats     0      774/872 
 43   Lluís De Yzaguirre 0      665/782 
 44   Lluís Parera       0      768/908 
 45   Joan Barceló       0      757/922 
 46   Francesc Gelabert  0      600/802 
 47   René Dibusi        0      598/857 
 48   Jordi Escandell    0      482/854 
 49   Pau Arranz         0      481/888 
 50   Cristina Hernández 0      601/1020
 51   Joan Jubany        0      465/955 
 52   Jordi Ballesteros  0      479/988 

Resultats

 1 Joan Agustí        [1]      0:1    (409/457) Anna Genís         [1]  
 2 Josep M. Martí     [1]      1:0    (426/378) Roser Salicrú      [1]  
 3 Montse Hergueta    [1]      0:1    (391/604) Miquel Sesé        [1]  
 4 Joan R. Manchado   [1]      1:0    (465/443) Eulàlia Abelló     [1]  
 5 Valentí Rossell    [1]      1:0    (447/388) Ramon Torres       [1]  
 6 Ernest Teniente    [1]      0:1    (408/520) Enric Borràs       [1]  
 7 Marc Vigo          [1]      1:0    (444/295) Magda Falcó        [1]  
 8 Octavian Mocanu    [1]      0:1    (375/403) Joan Capdevila     [1]  
 9 Pep Vinyals        [1]      1:0    (425/327) Muntsa Clotet      [1]  
10 Gabriel Bas        [1]      1:0    (442/392) Albert Rodríguez   [1]  
11 Salvador Alsius    [1]      1:0    (568/310) Manuel Granados    [1]  
12 Rosa Maria Cot     [1]      0:1    (310/358) Patxi Navarro      [1]  
13 Montse Sánchez     [1]      0:1    (333/601) Màrius Serra       [0]  
14 Lluís De Yzaguirre [0]      0:1    (363/402) Joan Montané       [0]  
15 Nemesio Moreno     [0]      1:0    (447/379) Joan Barceló       [0]  
16 Lluís Parera       [0]      0:1    (367/478) Xavi Cardona       [0]  
17 Antonio Arcas      [0]      1:0    (360/267) Francesc Gelabert  [0]  
18 Salvador Comelles  [0]      1:0    (453/285) Cristina Hernández [0]  
19 Pau Arranz         [0]      0:1    (244/510) Joel Segarra       [0]  
20 Eric Olmedo        [0]      1:0    (461/253) Jordi Ballesteros  [0]  
21 Dani Bardés        [0]      1:0    (389/383) Elvira Sesé        [0]  
22 Carme Esmerats     [0]      0:1    (361/454) Arantxa Delgado    [0]  
23 René Dibusi        [0]      0:1    (342/394) Àlex Abad          [0]  
24 M. Lluïsa Penelas  [0]      1:0    (453/228) Jordi Escandell    [0]  
25 Joan Jubany        [0]      0:1    (282/401) Albert Rico        [0]  

Ronda 3

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Marc Vigo          3     1465/897 
  2   Salvador Alsius    3     1608/1062
  3   Joan R. Manchado   3     1659/1142
  4   Miquel Sesé        3     1612/1205
  5   Valentí Rossell    3     1522/1246
  6   Josep M. Martí     3     1324/1184
  7   Enric Borràs       2     1469/990 
  8   Roser Salicrú      2     1466/1118
  9   Eulàlia Abelló     2     1376/1103
 10   Anna Genís         2     1472/1241
 11   Nemesio Moreno     2     1309/1126
 12   Octavian Mocanu    2     1315/1139
 13   Ernest Teniente    2     1440/1296
 14   M. Lluïsa Penelas  2     1315/1185
 15   Ramon Torres       2     1251/1127
 16   Joan Montané       2     1202/1114
 17   Muntsa Clotet      2     1246/1168
 18   Manuel Granados    2     1261/1197
 19   Eric Olmedo        2     1302/1279
 20   Montse Hergueta    2     1355/1336
 21   Gabriel Bas        2     1321/1343
 22   Albert Rico        2     1210/1249
 23   Pep Vinyals        2     1151/1219
 24   Patxi Navarro      2     1174/1251
 25   Joan Capdevila     2     1184/1267
 26   Màrius Serra       1     1390/1189
 27   Xavi Cardona       1     1321/1248
 28   Lluís De Yzaguirre 1     1176/1104
 29   Joan Agustí        1     1282/1223
 30   Carme Esmerats     1     1185/1194
 31   Albert Rodríguez   1     1198/1208
 32   Lluís Parera       1     1166/1176
 33   Joel Segarra       1     1220/1231
 34   Salvador Comelles  1     1197/1223
 35   Elvira Sesé        1     1154/1206
 36   Antonio Arcas      1     1080/1162
 37   Rosa Maria Cot     1     1015/1100
 38   Francesc Gelabert  1      958/1057
 39   Arantxa Delgado    1     1274/1397
 40   Joan Barceló       1     1154/1287
 41   Montse Sánchez     1     1202/1406
 42   Magda Falcó        1     1031/1296
 43   Àlex Abad          1     1097/1471
 44   Dani Bardés        1      993/1399
 45   Maria Bartolomé    0        0/0   
      Helena Crosas      0        0/0   
 47   René Dibusi        0      963/1254
 48   Pau Arranz         0      799/1248
 49   Jordi Escandell    0      750/1252
 50   Joan Jubany        0      720/1313
 51   Jordi Ballesteros  0      801/1399
 52   Cristina Hernández 0      923/1531

Resultats

 1 Anna Genís         [2]      0:1    (436/473) Salvador Alsius    [2]  
 2 Enric Borràs       [2]      0:1    (395/399) Josep M. Martí     [2]  
 3 Joan Capdevila     [2]      0:1    (401/590) Miquel Sesé        [2]  
 4 Joan R. Manchado   [2]      1:0    (530/354) Pep Vinyals        [2]  
 5 Valentí Rossell    [2]      1:0    (555/480) Gabriel Bas        [2]  
 6 Patxi Navarro      [2]      0:1    (307/597) Marc Vigo          [2]  
 7 Ramon Torres       [1]      1:0    (462/426) Màrius Serra       [1]  
 8 Ernest Teniente    [1]      1:0    (429/400) Salvador Comelles  [1]  
 9 Joel Segarra       [1]      0:1    (375/500) Nemesio Moreno     [1]  
10 Xavi Cardona       [1]      0:1    (447/482) Eric Olmedo        [1]  
11 Àlex Abad          [1]      0:1    (358/465) Octavian Mocanu    [1]  
12 Magda Falcó        [1]      0:1    (342/489) Muntsa Clotet      [1]  
13 Antonio Arcas      [1]      0:1    (437/484) M. Lluïsa Penelas  [1]  
14 Albert Rodríguez   [1]      0:1    (364/433) Albert Rico        [1]  
15 Joan Montané       [1]      1:0    (505/327) Rosa Maria Cot     [1]  
16 Manuel Granados    [1]      1:0    (540/346) Joan Agustí        [1]  
17 Roser Salicrú      [1]      1:0    (576/369) Arantxa Delgado    [1]  
18 Montse Hergueta    [1]      1:0    (504/281) Dani Bardés        [1]  
19 Eulàlia Abelló     [1]      1:0    (470/382) Montse Sánchez     [1]  
20 Cristina Hernández [0]      0:1    (322/511) Lluís De Yzaguirre [0]  
21 Elvira Sesé        [0]      1:0    (360/318) Pau Arranz         [0]  
22 Jordi Ballesteros  [0]      0:1    (322/411) Carme Esmerats     [0]  
23 Joan Barceló       [0]      1:0    (397/365) René Dibusi        [0]  
24 Jordi Escandell    [0]      0:1    (268/398) Lluís Parera       [0]  
25 Francesc Gelabert  [0]      1:0    (358/255) Joan Jubany        [0]  

Ronda 4

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Joan R. Manchado   4     2140/1523
  2   Miquel Sesé        4     1981/1503
  3   Valentí Rossell    4     2030/1677
  4   Anna Genís         3     2068/1516
  5   Roser Salicrú      3     1957/1434
  6   Marc Vigo          3     1763/1266
  7   Salvador Alsius    3     1989/1543
  8   Ramon Torres       3     1727/1306
  9   Octavian Mocanu    3     1809/1430
 10   Eulàlia Abelló     3     1860/1557
 11   Nemesio Moreno     3     1737/1551
 12   Ernest Teniente    3     1891/1730
 13   Joan Montané       3     1610/1518
 14   Josep M. Martí     3     1755/1692
 15   Joan Capdevila     3     1601/1634
 16   Patxi Navarro      3     1556/1593
 17   Xavi Cardona       2     1879/1520
 18   Joel Segarra       2     1800/1464
 19   Màrius Serra       2     1847/1521
 20   Albert Rodríguez   2     1701/1500
 21   Enric Borràs       2     1744/1586
 22   M. Lluïsa Penelas  2     1740/1613
 23   Rosa Maria Cot     2     1460/1402
 24   Muntsa Clotet      2     1613/1585
 25   Montse Hergueta    2     1759/1744
 26   Antonio Arcas      2     1495/1484
 27   Eric Olmedo        2     1736/1730
 28   Gabriel Bas        2     1775/1827
 29   Arantxa Delgado    2     1699/1786
 30   Montse Sánchez     2     1648/1797
 31   Manuel Granados    2     1440/1673
 32   Albert Rico        2     1501/1743
 33   Pep Vinyals        2     1467/1710
 34   Dani Bardés        2     1412/1734
 35   Lluís De Yzaguirre 1     1518/1486
 36   Joan Agustí        1     1617/1642
 37   Lluís Parera       1     1456/1496
 38   Salvador Comelles  1     1586/1648
 39   Elvira Sesé        1     1545/1652
 40   Carme Esmerats     1     1517/1651
 41   Francesc Gelabert  1     1260/1502
 42   René Dibusi        1     1307/1587
 43   Joan Barceló       1     1446/1790
 44   Magda Falcó        1     1353/1711
 45   Joan Jubany        1     1098/1517
 46   Jordi Ballesteros  1     1121/1689
 47   Àlex Abad          1     1369/2029
 48   Maria Bartolomé    0        0/0   
      Helena Crosas      0        0/0   
 50   Cristina Hernández 0     1256/1875
 51   Pau Arranz         0     1003/1626
 52   Jordi Escandell    0      983/1832

Resultats

 1 Josep M. Martí     [3]      0:1    (431/508) Valentí Rossell    [3]  
 2 Miquel Sesé        [3]      1:0    (369/298) Marc Vigo          [3]  
 3 Salvador Alsius    [3]      0:1    (381/481) Joan R. Manchado   [3]  
 4 Anna Genís         [2]      1:0    (596/275) Enric Borràs       [2]  
 5 Eric Olmedo        [2]      0:1    (434/451) Ernest Teniente    [2]  
 6 Nemesio Moreno     [2]      1:0    (428/425) M. Lluïsa Penelas  [2]  
 7 Albert Rico        [2]      0:1    (291/494) Octavian Mocanu    [2]  
 8 Muntsa Clotet      [2]      0:1    (367/417) Joan Capdevila     [2]  
 9 Pep Vinyals        [2]      0:1    (316/491) Roser Salicrú      [2]  
10 Joan Montané       [2]      1:0    (408/404) Montse Hergueta    [2]  
11 Gabriel Bas        [2]      0:1    (454/484) Eulàlia Abelló     [2]  
12 Ramon Torres       [2]      1:0    (476/179) Manuel Granados    [2]  
13 Lluís De Yzaguirre [1]      0:1    (342/382) Patxi Navarro      [2]  
14 Màrius Serra       [1]      1:0    (457/332) Carme Esmerats     [1]  
15 Xavi Cardona       [1]      1:0    (558/272) Àlex Abad          [1]  
16 Magda Falcó        [1]      0:1    (322/415) Antonio Arcas      [1]  
17 Albert Rodríguez   [1]      1:0    (503/292) Joan Barceló       [1]  
18 Rosa Maria Cot     [1]      1:0    (445/302) Francesc Gelabert  [1]  
19 Joan Agustí        [1]      0:1    (335/419) Dani Bardés        [1]  
20 Arantxa Delgado    [1]      1:0    (425/389) Salvador Comelles  [1]  
21 Joel Segarra       [1]      1:0    (580/233) Jordi Escandell    [0]  
22 Montse Sánchez     [1]      1:0    (446/391) Elvira Sesé        [1]  
23 Lluís Parera       [1]      0:1    (290/320) Jordi Ballesteros  [0]  
24 René Dibusi        [0]      1:0    (344/333) Cristina Hernández [0]  
25 Pau Arranz         [0]      0:1    (204/378) Joan Jubany        [0]  

Ronda 5

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Miquel Sesé        5     2529/1983
  2   Marc Vigo          4     2230/1610
  3   Anna Genís         4     2447/1864
  4   Roser Salicrú      4     2355/1772
  5   Joan R. Manchado   4     2620/2071
  6   Eulàlia Abelló     4     2342/1985
  7   Valentí Rossell    4     2378/2056
  8   Nemesio Moreno     4     2202/1963
  9   Joan Montané       4     2055/1928
 10   Patxi Navarro      4     2071/1975
 11   Xavi Cardona       3     2485/1749
 12   Màrius Serra       3     2448/1840
 13   Ramon Torres       3     2139/1771
 14   Joel Segarra       3     2233/1876
 15   Octavian Mocanu    3     2219/1875
 16   Salvador Alsius    3     2371/2058
 17   Albert Rodríguez   3     2128/1847
 18   Rosa Maria Cot     3     1816/1713
 19   Ernest Teniente    3     2229/2128
 20   Muntsa Clotet      3     2001/1914
 21   Josep M. Martí     3     2183/2174
 22   Montse Sánchez     3     2089/2224
 23   Joan Capdevila     3     1945/2101
 24   Pep Vinyals        3     1840/2030
 25   Dani Bardés        3     1793/2074
 26   Joan Agustí        2     2247/2015
 27   Lluís De Yzaguirre 2     2049/1860
 28   Enric Borràs       2     2084/1967
 29   Carme Esmerats     2     1943/1864
 30   Elvira Sesé        2     1960/1917
 31   Montse Hergueta    2     2186/2185
 32   Antonio Arcas      2     1815/1857
 33   Salvador Comelles  2     1972/2025
 34   Gabriel Bas        2     2086/2183
 35   Arantxa Delgado    2     2111/2219
 36   M. Lluïsa Penelas  2     1969/2219
 37   Eric Olmedo        2     2055/2331
 38   Albert Rico        2     1830/2131
 39   Manuel Granados    2     1787/2100
 40   Joan Jubany        2     1426/1814
 41   Àlex Abad          2     1783/2435
 42   Maria Bartolomé    1      438/280 
 43   Lluís Parera       1     1753/1824
 44   Francesc Gelabert  1     1637/1888
 45   Pau Arranz         1     1369/1748
 46   René Dibusi        1     1520/2013
 47   Magda Falcó        1     1727/2242
 48   Joan Barceló       1     1819/2420
 49   Jordi Ballesteros  1     1386/2104
 50   Helena Crosas      0      122/366 
 51   Cristina Hernández 0     1536/2313
 52   Jordi Escandell    0     1389/2246

Resultats

 1 Joan R. Manchado   [4]      0:1    (480/548) Miquel Sesé       [4]  
 2 Valentí Rossell    [4]      0:1    (348/379) Anna Genís        [3]  
 3 Eulàlia Abelló     [3]      1:0    (482/428) Josep M. Martí    [3]  
 4 Roser Salicrú      [3]      1:0    (398/338) Ernest Teniente   [3]  
 5 Nemesio Moreno     [3]      1:0    (465/412) Ramon Torres      [3]  
 6 Marc Vigo          [3]      1:0    (467/344) Joan Capdevila    [3]  
 7 Octavian Mocanu    [3]      0:1    (410/445) Joan Montané      [3]  
 8 Patxi Navarro      [3]      1:0    (515/382) Salvador Alsius   [3]  
 9 Màrius Serra       [2]      1:0    (601/319) Eric Olmedo       [2]  
10 M. Lluïsa Penelas  [2]      0:1    (229/606) Xavi Cardona      [2]  
11 Muntsa Clotet      [2]      1:0    (388/329) Albert Rico       [2]  
12 Antonio Arcas      [2]      0:1    (320/373) Pep Vinyals       [2]  
13 Manuel Granados    [2]      0:1    (347/427) Albert Rodríguez  [2]  
14 Gabriel Bas        [2]      0:1    (311/356) Rosa Maria Cot    [2]  
15 Montse Hergueta    [2]      0:1    (427/441) Montse Sánchez    [2]  
16 Dani Bardés        [2]      1:0    (381/340) Enric Borràs      [2]  
17 Arantxa Delgado    [2]      0:1    (412/433) Joel Segarra      [2]  
18 Lluís De Yzaguirre [1]      1:0    (531/374) Magda Falcó       [1]  
19 Joan Barceló       [1]      0:1    (373/630) Joan Agustí       [1]  
20 Salvador Comelles  [1]      1:0    (386/377) Francesc Gelabert [1]  
21 Elvira Sesé        [1]      1:0    (415/265) Jordi Ballesteros [1]  
22 Carme Esmerats     [1]      1:0    (426/213) René Dibusi       [1]  
23 Àlex Abad          [1]      1:0    (414/406) Jordi Escandell   [0]  
24 Joan Jubany        [1]      1:0    (328/297) Lluís Parera      [1]  
25 Cristina Hernández [0]      0:1    (280/438) Maria Bartolomé   [0]  
26 Helena Crosas      [0]      0:1    (122/366) Pau Arranz        [0]  
 

Ronda 6

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Miquel Sesé        6     3067/2296
  2   Marc Vigo          5     2805/1965
  3   Joan R. Manchado   5     3110/2391
  4   Roser Salicrú      5     2780/2187
  5   Patxi Navarro      5     2540/2336
  6   Màrius Serra       4     2917/2112
  7   Anna Genís         4     2862/2289
  8   Albert Rodríguez   4     2645/2151
  9   Octavian Mocanu    4     2697/2236
 10   Joel Segarra       4     2692/2245
 11   Ernest Teniente    4     2704/2476
 12   Josep M. Martí     4     2730/2530
 13   Eulàlia Abelló     4     2697/2560
 14   Nemesio Moreno     4     2563/2432
 15   Valentí Rossell    4     2691/2594
 16   Joan Montané       4     2375/2418
 17   Dani Bardés        4     2199/2458
 18   Xavi Cardona       3     2854/2208
 19   Joan Agustí        3     2678/2409
 20   Lluís De Yzaguirre 3     2494/2232
 21   Ramon Torres       3     2487/2246
 22   Montse Hergueta    3     2723/2542
 23   Enric Borràs       3     2438/2286
 24   Salvador Alsius    3     2727/2605
 25   Muntsa Clotet      3     2385/2320
 26   Antonio Arcas      3     2326/2326
 27   Gabriel Bas        3     2495/2540
 28   Arantxa Delgado    3     2530/2579
 29   Rosa Maria Cot     3     2088/2182
 30   Eric Olmedo        3     2544/2693
 31   Montse Sánchez     3     2558/2735
 32   Pep Vinyals        3     2201/2508
 33   Joan Capdevila     3     2249/2618
 34   Lluís Parera       2     2165/2087
 35   Carme Esmerats     2     2315/2309
 36   Elvira Sesé        2     2320/2336
 37   Salvador Comelles  2     2329/2434
 38   Francesc Gelabert  2     2030/2215
 39   Albert Rico        2     2149/2485
 40   René Dibusi        2     1814/2178
 41   Joan Barceló       2     2267/2649
 42   Joan Jubany        2     1751/2169
 43   M. Lluïsa Penelas  2     2326/2756
 44   Manuel Granados    2     2149/2589
 45   Magda Falcó        2     2082/2567
 46   Àlex Abad          2     2177/2866
 47   Maria Bartolomé    1      701/692 
 48   Pau Arranz         1     1598/2196
 49   Jordi Ballesteros  1     1713/2497
 50   Jordi Escandell    1     1711/2497
 51   Helena Crosas      0      287/660 
 52   Cristina Hernández 0     1787/2635

Resultats

1 Miquel Sesé       [5]      1:0    (538/313) Valentí Rossell    [4]  
 2 Anna Genís        [4]      0:1    (415/425) Roser Salicrú      [4]  
 3 Joan Montané      [4]      0:1    (320/490) Joan R. Manchado   [4]  
 4 Patxi Navarro     [4]      1:0    (469/361) Nemesio Moreno     [4]  
 5 Marc Vigo         [4]      1:0    (575/355) Eulàlia Abelló     [4]  
 6 Josep M. Martí    [3]      1:0    (547/356) Salvador Alsius    [3]  
 7 Rosa Maria Cot    [3]      0:1    (272/469) Màrius Serra       [3]  
 8 Ernest Teniente   [3]      1:0    (475/348) Ramon Torres       [3]  
 9 Xavi Cardona      [3]      0:1    (369/459) Joel Segarra       [3]  
10 Pep Vinyals       [3]      0:1    (361/478) Octavian Mocanu    [3]  
11 Dani Bardés       [3]      1:0    (406/384) Muntsa Clotet      [3]  
12 Joan Capdevila    [3]      0:1    (304/517) Albert Rodríguez   [3]  
13 Montse Sánchez    [3]      0:1    (469/511) Antonio Arcas      [2]  
14 Carme Esmerats    [2]      0:1    (372/445) Lluís De Yzaguirre [2]  
15 Joan Agustí       [2]      1:0    (431/394) Àlex Abad          [2]  
16 M. Lluïsa Penelas [2]      0:1    (357/537) Montse Hergueta    [2]  
17 Enric Borràs      [2]      1:0    (354/319) Albert Rico        [2]  
18 Salvador Comelles [2]      0:1    (357/409) Gabriel Bas        [2]  
19 Eric Olmedo       [2]      1:0    (489/362) Manuel Granados    [2]  
20 Elvira Sesé       [2]      0:1    (360/419) Arantxa Delgado    [2]  
21 Magda Falcó       [1]      1:0    (355/325) Joan Jubany        [2]  
22 Pau Arranz        [1]      0:1    (229/448) Joan Barceló       [1]  
23 Maria Bartolomé   [1]      0:1    (263/412) Lluís Parera       [1]  
24 Francesc Gelabert [1]      1:0    (393/327) Jordi Ballesteros  [1]  
25 René Dibusi       [1]      1:0    (294/165) Helena Crosas      [0]  
26 Jordi Escandell   [0]      1:0    (322/251) Cristina Hernández [0]  

Ronda 7

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Miquel Sesé        7     3562/2731
  2   Marc Vigo          6     3292/2353
  3   Joan R. Manchado   5     3498/2878
  4   Octavian Mocanu    5     3130/2585
  5   Roser Salicrú      5     3215/2682
  6   Josep M. Martí     5     3311/2875
  7   Ernest Teniente    5     3241/2851
  8   Nemesio Moreno     5     3062/2778
  9   Valentí Rossell    5     3188/3009
 10   Patxi Navarro      5     2885/2917
 11   Màrius Serra       4.5   3303/2498
 12   Albert Rodríguez   4.5   3031/2537
 13   Xavi Cardona       4     3449/2605
 14   Lluís De Yzaguirre 4     2965/2425
 15   Anna Genís         4     3211/2722
 16   Montse Hergueta    4     3190/2744
 17   Enric Borràs       4     2967/2588
 18   Joel Segarra       4     3067/2782
 19   Eulàlia Abelló     4     3112/3057
 20   Rosa Maria Cot     4     2606/2593
 21   Eric Olmedo        4     3031/3043
 22   Montse Sánchez     4     2954/3094
 23   Joan Montané       4     2721/2917
 24   Joan Capdevila     4     2669/2889
 25   Dani Bardés        4     2392/2929
 26   Lluís Parera       3     2715/2429
 27   Joan Agustí        3     3037/2805
 28   Ramon Torres       3     2884/2841
 29   Carme Esmerats     3     2800/2763
 30   Salvador Alsius    3     2998/3025
 31   Albert Rico        3     2668/2711
 32   Salvador Comelles  3     2687/2747
 33   Antonio Arcas      3     2676/2813
 34   Muntsa Clotet      3     2687/2849
 35   Arantxa Delgado    3     2870/3058
 36   Gabriel Bas        3     2697/3007
 37   Joan Jubany        3     2067/2424
 38   Magda Falcó        3     2495/2873
 39   Pep Vinyals        3     2612/3026
 40   Àlex Abad          3     2656/3206
 41   Elvira Sesé        2     2662/2886
 42   Francesc Gelabert  2     2336/2628
 43   Joan Barceló       2     2580/3007
 44   Manuel Granados    2     2603/3074
 45   M. Lluïsa Penelas  2     2581/3072
 46   René Dibusi        2     2040/2697
 47   Jordi Escandell    2     2069/2795
 48   Maria Bartolomé    1      701/692 
 49   Pau Arranz         1     1896/2554
 50   Jordi Ballesteros  1     2036/2822
 51   Cristina Hernández 1     2112/2958
 52   Helena Crosas      0      287/660 

Resultats

1 Roser Salicrú      [5]      0:1    (435/495) Miquel Sesé        [6]  
 2 Joan R. Manchado   [5]      0:1    (388/487) Marc Vigo          [5]  
 3 Josep M. Martí     [4]      1:0    (581/345) Patxi Navarro      [5]  
 4 Octavian Mocanu    [4]      1:0    (433/349) Anna Genís         [4]  
 5 Albert Rodríguez   [4]      ½:½    (386/386) Màrius Serra       [4]  
 6 Eulàlia Abelló     [4]      0:1    (415/497) Valentí Rossell    [4]  
 7 Joel Segarra       [4]      0:1    (375/537) Ernest Teniente    [4]  
 8 Nemesio Moreno     [4]      1:0    (499/346) Joan Montané       [4]  
 9 Lluís De Yzaguirre [3]      1:0    (471/193) Dani Bardés        [4]  
10 Ramon Torres       [3]      0:1    (397/595) Xavi Cardona       [3]  
11 Muntsa Clotet      [3]      0:1    (302/529) Enric Borràs       [3]  
12 Antonio Arcas      [3]      0:1    (350/487) Eric Olmedo        [3]  
13 Salvador Alsius    [3]      0:1    (271/420) Joan Capdevila     [3]  
14 Pep Vinyals        [3]      0:1    (411/518) Rosa Maria Cot     [3]  
15 Joan Agustí        [3]      0:1    (359/396) Montse Sánchez     [3]  
16 Montse Hergueta    [3]      1:0    (467/202) Gabriel Bas        [3]  
17 Àlex Abad          [2]      1:0    (479/340) Arantxa Delgado    [3]  
18 Joan Barceló       [2]      0:1    (313/358) Salvador Comelles  [2]  
19 Lluís Parera       [2]      1:0    (550/342) Elvira Sesé        [2]  
20 Manuel Granados    [2]      0:1    (454/485) Carme Esmerats     [2]  
21 Francesc Gelabert  [2]      0:1    (306/413) Magda Falcó        [2]  
22 Joan Jubany        [2]      1:0    (316/255) M. Lluïsa Penelas  [2]  
23 Albert Rico        [2]      1:0    (519/226) René Dibusi        [2]  
24 Jordi Escandell    [1]      1:0    (358/298) Pau Arranz         [1]  
25 Jordi Ballesteros  [1]      0:1    (323/325) Cristina Hernández [0]  

Ronda 8

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Marc Vigo          7     3858/2711
  2   Miquel Sesé        7     4054/3230
  3   Joan R. Manchado   6     3900/3217
  4   Octavian Mocanu    6     3601/2977
  5   Ernest Teniente    6     3740/3343
  6   Valentí Rossell    6     3720/3389
  7   Albert Rodríguez   5.5   3610/2902
  8   Anna Genís         5     3677/3076
  9   Lluís De Yzaguirre 5     3385/2786
 10   Roser Salicrú      5     3554/3084
 11   Josep M. Martí     5     3703/3346
 12   Eulàlia Abelló     5     3565/3377
 13   Nemesio Moreno     5     3420/3344
 14   Eric Olmedo        5     3405/3354
 15   Joan Capdevila     5     3178/3259
 16   Montse Sánchez     5     3355/3438
 17   Patxi Navarro      5     3265/3449
 18   Màrius Serra       4.5   3657/2964
 19   Xavi Cardona       4     3814/3184
 20   Joan Agustí        4     3645/3113
 21   Enric Borràs       4     3311/2989
 22   Montse Hergueta    4     3560/3253
 23   Joel Segarra       4     3428/3202
 24   Carme Esmerats     4     3285/3065
 25   Ramon Torres       4     3383/3181
 26   Salvador Alsius    4     3533/3350
 27   Salvador Comelles  4     3137/2974
 28   Albert Rico        4     3161/3153
 29   Rosa Maria Cot     4     2917/2967
 30   Joan Montané       4     2721/2917
 31   Gabriel Bas        4     3106/3414
 32   Àlex Abad          4     3035/3513
 33   Dani Bardés        4     2712/3382
 34   Lluís Parera       3     3017/2914
 35   Elvira Sesé        3     3024/3172
 36   Muntsa Clotet      3     3094/3258
 37   Antonio Arcas      3     3118/3306
 38   M. Lluïsa Penelas  3     3165/3370
 39   Arantxa Delgado    3     3210/3557
 40   Manuel Granados    3     2955/3307
 41   Joan Barceló       3     3003/3418
 42   Joan Jubany        3     2374/2803
 43   Magda Falcó        3     2820/3408
 44   Pep Vinyals        3     2920/3634
 45   Francesc Gelabert  2     2747/3051
 46   René Dibusi        2     2326/3059
 47   Jordi Escandell    2     2302/3147
 48   Cristina Hernández 2     2112/2958
 49   Maria Bartolomé    1      701/692 
 50   Pau Arranz         1     2194/3138
 51   Jordi Ballesteros  1     2263/3272
 52   Helena Crosas      0      287/660 

Resultats

1 Ernest Teniente    [5]      1:0    (499/492) Miquel Sesé        [7]  
 2 Marc Vigo          [6]      1:0    (566/358) Nemesio Moreno     [5]  
 3 Octavian Mocanu    [5]      1:0    (471/392) Josep M. Martí     [5]  
 4 Roser Salicrú      [5]      0:1    (339/402) Joan R. Manchado   [5]  
 5 Valentí Rossell    [5]      1:0    (532/380) Patxi Navarro      [5]  
 6 Màrius Serra       [4.5]    0:1    (354/466) Anna Genís         [4]  
 7 Xavi Cardona       [4]      0:1    (365/579) Albert Rodríguez   [4.5]
 8 Joel Segarra       [4]      0:1    (361/420) Lluís De Yzaguirre [4]  
 9 Eric Olmedo        [4]      1:0    (374/311) Rosa Maria Cot     [4]  
10 Joan Capdevila     [4]      1:0    (509/370) Montse Hergueta    [4]  
11 Dani Bardés        [4]      0:1    (320/453) Eulàlia Abelló     [4]  
12 Enric Borràs       [4]      0:1    (344/401) Montse Sánchez     [4]  
13 Gabriel Bas        [3]      1:0    (409/407) Muntsa Clotet      [3]  
14 Albert Rico        [3]      1:0    (493/442) Antonio Arcas      [3]  
15 Magda Falcó        [3]      0:1    (325/535) Salvador Alsius    [3]  
16 Joan Agustí        [3]      1:0    (608/308) Pep Vinyals        [3]  
17 Arantxa Delgado    [3]      0:1    (340/499) Ramon Torres       [3]  
18 Carme Esmerats     [3]      1:0    (485/302) Lluís Parera       [3]  
19 Joan Jubany        [3]      0:1    (307/379) Àlex Abad          [3]  
20 Joan Barceló       [2]      1:0    (423/411) Francesc Gelabert  [2]  
21 Salvador Comelles  [3]      1:0    (450/227) Jordi Ballesteros  [1]  
22 René Dibusi        [2]      0:1    (286/362) Elvira Sesé        [2]  
23 Manuel Granados    [2]      1:0    (352/233) Jordi Escandell    [2]  
24 Pau Arranz         [1]      0:1    (298/584) M. Lluïsa Penelas  [2]  
25 Cristina Hernández [1]      1:0      (0/0)   BYE                     

Ronda 9

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Miquel Sesé        8     4513/3524
  2   Marc Vigo          7     4170/3307
  3   Valentí Rossell    7     4316/3701
  4   Ernest Teniente    7     4285/3827
  5   Albert Rodríguez   6.5   4100/3297
  6   Anna Genís         6     4274/3447
  7   Joan R. Manchado   6     4384/3762
  8   Roser Salicrú      6     4056/3552
  9   Octavian Mocanu    6     3895/3436
 10   Josep M. Martí     6     4075/3708
 11   Nemesio Moreno     6     4083/3787
 12   Màrius Serra       5.5   4069/3370
 13   Lluís De Yzaguirre 5     3853/3288
 14   Montse Hergueta    5     3998/3590
 15   Salvador Alsius    5     4069/3733
 16   Carme Esmerats     5     3779/3499
 17   Ramon Torres       5     3822/3557
 18   Salvador Comelles  5     3491/3320
 19   Eulàlia Abelló     5     3960/3867
 20   Eric Olmedo        5     3767/3726
 21   Rosa Maria Cot     5     3278/3280
 22   Montse Sánchez     5     3738/3974
 23   Joan Capdevila     5     3621/3922
 24   Gabriel Bas        5     3535/3842
 25   Patxi Navarro      5     3636/4046
 26   Xavi Cardona       4     4248/3678
 27   Joan Agustí        4     4051/3525
 28   Enric Borràs       4     3739/3418
 29   Joel Segarra       4     3741/3563
 30   Lluís Parera       4     3426/3275
 31   Albert Rico        4     3537/3592
 32   Joan Montané       4     2721/2917
 33   Arantxa Delgado    4     3617/3891
 34   Joan Barceló       4     3433/3780
 35   Magda Falcó        4     3180/3736
 36   Pep Vinyals        4     3403/3961
 37   Àlex Abad          4     3372/3951
 38   Dani Bardés        4     3058/3736
 39   Muntsa Clotet      3     3456/3688
 40   Antonio Arcas      3     3479/3715
 41   Francesc Gelabert  3     3069/3310
 42   M. Lluïsa Penelas  3     3499/3777
 43   Elvira Sesé        3     3351/3655
 44   Manuel Granados    3     3283/3667
 45   Joan Jubany        3     2638/3135
 46   René Dibusi        3     2658/3323
 47   Cristina Hernández 3     2490/3239
 48   Jordi Escandell    2     2561/3469
 49   Jordi Ballesteros  2     2263/3272
 50   Maria Bartolomé    1      701/692 
 51   Pau Arranz         1     2475/3516
 52   Helena Crosas      0      287/660 

Resultats

1 Miquel Sesé        [7]      1:0    (459/294) Octavian Mocanu [6]  
 2 Valentí Rossell    [6]      1:0    (596/312) Marc Vigo       [7]  
 3 Joan R. Manchado   [6]      0:1    (484/545) Ernest Teniente [6]  
 4 Albert Rodríguez   [5.5]    1:0    (490/395) Eulàlia Abelló  [5]  
 5 Anna Genís         [5]      1:0    (597/371) Patxi Navarro   [5]  
 6 Josep M. Martí     [5]      1:0    (372/362) Eric Olmedo     [5]  
 7 Lluís De Yzaguirre [5]      0:1    (468/502) Roser Salicrú   [5]  
 8 Nemesio Moreno     [5]      1:0    (663/443) Joan Capdevila  [5]  
 9 Montse Sánchez     [5]      0:1    (383/536) Salvador Alsius [4]  
10 Màrius Serra       [4.5]    1:0    (412/406) Joan Agustí     [4]  
11 Xavi Cardona       [4]      0:1    (434/494) Carme Esmerats  [4]  
12 Rosa Maria Cot     [4]      1:0    (361/313) Joel Segarra    [4]  
13 Àlex Abad          [4]      0:1    (337/438) Montse Hergueta [4]  
14 Ramon Torres       [4]      1:0    (439/376) Albert Rico     [4]  
15 Gabriel Bas        [4]      1:0    (429/428) Enric Borràs    [4]  
16 Salvador Comelles  [4]      1:0    (354/346) Dani Bardés     [4]  
17 Muntsa Clotet      [3]      0:1    (362/430) Joan Barceló    [3]  
18 Lluís Parera       [3]      1:0    (409/361) Antonio Arcas   [3]  
19 Elvira Sesé        [3]      0:1    (327/483) Pep Vinyals     [3]  
20 Magda Falcó        [3]      1:0    (360/328) Manuel Granados [3]  
21 M. Lluïsa Penelas  [3]      0:1    (334/407) Arantxa Delgado [3]  
22 René Dibusi        [2]      1:0    (332/264) Joan Jubany     [3]  
23 Francesc Gelabert  [2]      1:0    (322/259) Jordi Escandell [2]  
24 Cristina Hernández [2]      1:0    (378/281) Pau Arranz      [1]  
25 Jordi Ballesteros  [1]      1:0      (0/0)   BYE                  
 

Ronda 10

Classificació

Lloc              Victòries   Punts (+/-)    
 
  1   Miquel Sesé        9     4992/3870
  2   Ernest Teniente    8     4853/4285
  3   Anna Genís         7     4741/3791
  4   Marc Vigo          7     4514/3774
  5   Joan R. Manchado   7     4836/4195
  6   Roser Salicrú      7     4539/3984
  7   Valentí Rossell    7     4774/4269
  8   Nemesio Moreno     7     4534/4213
  9   Albert Rodríguez   6.5   4446/3776
 10   Octavian Mocanu    6     4328/3888
 11   Ramon Torres       6     4351/4007
 12   Josep M. Martí     6     4501/4159
 13   Carme Esmerats     6     4194/3867
 14   Salvador Comelles  6     3937/3733
 15   Eulàlia Abelló     6     4395/4292
 16   Eric Olmedo        6     4211/4153
 17   Rosa Maria Cot     6     3748/3738
 18   Patxi Navarro      6     4062/4454
 19   Màrius Serra       5.5   4501/3853
 20   Xavi Cardona       5     4705/3937
 21   Joan Agustí        5     4578/3834
 22   Lluís De Yzaguirre 5     4266/3734
 23   Montse Hergueta    5     4366/4005
 24   Salvador Alsius    5     4496/4177
 25   Joel Segarra       5     4102/3906
 26   Montse Sánchez     5     4196/4444
 27   Joan Capdevila     5     4046/4357
 28   Gabriel Bas        5     3985/4371
 29   Magda Falcó        5     3564/4082
 30   Àlex Abad          5     3836/4358
 31   Enric Borràs       4     4147/3844
 32   Muntsa Clotet      4     4047/4067
 33   Lluís Parera       4     3735/3802
 34   Joan Montané       4     2721/2917
 35   Antonio Arcas      4     3923/4135
 36   M. Lluïsa Penelas  4     3860/4082
 37   Albert Rico        4     3796/4049
 38   Joan Barceló       4     3840/4244
 39   Joan Jubany        4     3092/3502
 40   Arantxa Delgado    4     3996/4482
 41   Pep Vinyals        4     3746/4322
 42   René Dibusi        4     2952/3607
 43   Dani Bardés        4     3404/4120
 44   Francesc Gelabert  3     3374/3671
 45   Manuel Granados    3     3283/3667
 46   Elvira Sesé        3     3718/4109
 47   Cristina Hernández 3     2910/3683
 48   Jordi Escandell    2     2845/3763
 49   Pau Arranz         2     2749/3739
 50   Jordi Ballesteros  2     2486/3546
 51   Maria Bartolomé    1      701/692 
 52   Helena Crosas      0      287/660 

Resultats

1 Miquel Sesé        [8]      1:0    (479/346) Albert Rodríguez   [6.5]
 2 Ernest Teniente    [7]      1:0    (568/458) Valentí Rossell    [7]  
 3 Marc Vigo          [7]      0:1    (344/467) Anna Genís         [6]  
 4 Nemesio Moreno     [6]      1:0    (451/426) Josep M. Martí     [6]  
 5 Octavian Mocanu    [6]      0:1    (433/452) Joan R. Manchado   [6]  
 6 Roser Salicrú      [6]      1:0    (483/432) Màrius Serra       [5.5]
 7 Lluís De Yzaguirre [5]      0:1    (413/446) Salvador Comelles  [5]  
 8 Salvador Alsius    [5]      0:1    (427/444) Eric Olmedo        [5]  
 9 Montse Sánchez     [5]      0:1    (458/470) Rosa Maria Cot     [5]  
10 Montse Hergueta    [5]      0:1    (368/415) Carme Esmerats     [5]  
11 Eulàlia Abelló     [5]      1:0    (435/425) Joan Capdevila     [5]  
12 Ramon Torres       [5]      1:0    (529/450) Gabriel Bas        [5]  
13 Patxi Navarro      [5]      1:0    (426/408) Enric Borràs       [4]  
14 Albert Rico        [4]      0:1    (259/457) Xavi Cardona       [4]  
15 Joan Agustí        [4]      1:0    (527/309) Lluís Parera       [4]  
16 Pep Vinyals        [4]      0:1    (343/361) Joel Segarra       [4]  
17 Joan Barceló       [4]      0:1    (407/464) Àlex Abad          [4]  
18 Dani Bardés        [4]      0:1    (346/384) Magda Falcó        [4]  
19 Arantxa Delgado    [4]      0:1    (379/591) Muntsa Clotet      [3]  
20 Antonio Arcas      [3]      1:0    (444/420) Cristina Hernández [3]  
21 Joan Jubany        [3]      1:0    (454/367) Elvira Sesé        [3]  
22 M. Lluïsa Penelas  [3]      1:0    (361/305) Francesc Gelabert  [3]  
23 Jordi Escandell    [2]      0:1    (284/294) René Dibusi        [3]  
24 Jordi Ballesteros  [2]      0:1    (223/274) Pau Arranz         [1]  
 

ċ
Unió Faristolaire,
3 d’abr. 2011, 15:05
Comments