5-6 kl. Vėžliukas 2012m.

Algoritmai

II) Konstravimas kompiuteriu (Logo).

 1. Skyrius: Susipažinkime su „Logo“. 

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

 •  Mokiniai gebės atverti „Image Logo“ programos langą ir ją užverti.
 •  Mokiniai dirbdami su „Image Logo” programa įvaldys pagrindines programos lango dalis ir gebės paaiškins jų paskirtį.
 • Gebės piešti Vėžliuko lape naudodamasis „Image Logo“ piešimo įrankių juosta.
 • Įkels įvairius grafikos failus kaip „Image Logo“ lapo foną ir tą foną įrašys.
 • Valdys „Image Logo“ sistemos parodomuosius projektus.

Pamokos uždavinys: 

 • Klausydami mokytojo mokinys atvers, įsaugos (mokytojo nurodytame aplanke) ir gebės uždaryti „Image Logo“ programos langą.
 • Mokinys gebės nupiešti, pajudinti vėžliuką, naudodamas priemonių juosta, įvardins pagrindinius įrankius, jų paskirtį. 
 • Mokinys gebės įkelti įvairius grafikos failus kaip „Image Logo“ lapo foną ir jį įrašyti.
 • Mokinys gebės valdyti „Image Logo“ parodomuosius projektus.

  

Mokomoji medžiaga, nuorodos: paruoštukas.

  2. Skyrius: Logo objektai

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

 • Mokiniai gebės kurti ir naudotis sistemos objektais – mygtukais, tekstų langeliais – ir keiti jų parinktis.
 • Gebės įrašyti Logo projektą kaip programą prievardžiu .exe.
 • Mokamasi kurti įvairius sistemos objektus:  mygtukus, tekstų langelius bei keisti jų parinktis.
 • Mokamasi įrašyti projektą prievardžiu .exe.

Mokomoji medžiaga, nuorodos: 


 3. Skyrius: Vėžliuko judėjimas ir posūkių komandos. Projektas „Audinių raštai“

(1 pam.)

Komandos, procedūros.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

·   Mokiniai gebės naudotis Vėžliuko judėjimo ir posūkių komandomis.

·   Mokiniai gebės komandomis keisti vėžliuko pieštuko storį ir spalvą

·   Mokiniai gebės nuleisti arba pakelti Vėžliuko pieštuką, naudoti trintuką.

Mokiniai geba valyti Vėžliuko lauką ir komandų laukus. 

Mokomoji medžiaga, nuorodos:


  4. Skyrius: Panaudokite mygtukų juostą. Projektas „Meandras“

(1 pam.)

Kartojimas, vėžliuko koordinatės, procedūros.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

·   Mokiniai gebės sukurti mygtukų juostą, skirtą dažnai naudojamomis komandomis atlikti.

Makiniai gebės naudoti naujus mygtukus geometriniams piešiniams sukurti.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:


  5. Skyrius:Procedūros. Projektas „Vėžliukas mokosi geometrijos“

Fonų, kaukių ir animacinių paveikslėlių kūrimas.
Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

·   Mokiniai gebės rašyti komandas, skirtas Vėžliuku braižyti įvairias geometrines figūras: trikampį, stačiakampį, kvadratą ir kitus daugiakampius.

·   Mokiniai gebės aprašyti naujas komandas – procedūras, jas keisti, šalinti, įrašyti į saugyklą.

Mokiniai gebės naudoti sukurtas procedūras kitose procedūrose.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:


   6. Skyrius:Vėžliuko koordinatės. Projektas „Taškas po taško – piešinys“

(1 pam.)

 Animacijos pradmenys. Animuotas projektas.
Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

·   Mokiniai gebės tiksliai nurodyti Vėžliuko koordinates, perkelti vėžliuką į norimą lapo vietą.

Mokiniai gebės nurodyti komanda Vėžliuko pasirinktos spalvos atspalvį.

 Mokomoji medžiaga, nuorodo

 6. Skyrius: Grafikos ir animacijos rengyklė „LogoMotion“. Projektas „Iliustruojame pasaką“ (2 pam.)

 Animacijos pradmenys. Animuotas projektas.
Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

 • Mokiniai gebės naudotis programos „LogoMotion“ galimybėmis įvairiems piešiniams kurti.

 Mokomoji medžiaga, nuorodos Kuriame pasaką.


7 skyrius:Nupieškite pasakos veikėjus

·   Mokiniai geba paaiškinti kadro sąvoką, animacijos principus.

·   Mokiniai geba nustatyti pagrindines animacijos parinktis, kadrų skaičių, židinį, spartą (delsimą).

Mokiniai geba kurti Vėžliuko kaukes, sudarytas iš krypčių kadrų,.

  Mokomoji medžiaga, nuorodos.


8 skyrius: Vėžliukai juda po vieną ir kartu. (2 pam.)

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:
 • Mokiniai geba naudoti animacines Vėžliuko kaukes judesiui vaizduoti.
 • Mokiniai geba iškreipti Vėžliukui uždėtos kaukės vaizdą – jį sumažinti  ar padidinti horizontaliai ar vertikaliai.
 • Mokiniai geba aprašyti kelių vėžliukų judėjimo procedūras Vėžliuko lauku.

 Mokomoji medžiaga, nuorodos.


9 skyrius. Vėžliukų gyvenimo įvykiai. Projektas „Rūšiuok“

(2 pam.)

 • Mokiniai gebės sukurti įvykius, skirtu Logo sistemos objektams – Vėžliukams, lapams, mygtukams.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Image Logo komandos  80k v. 1 Aug 23, 2011, 7:40 AM Jurga Jurgita
ċ

Download
Image Logo iš knygos  5k v. 1 Aug 23, 2011, 7:43 AM Jurga Jurgita
ĉ
View Download
Saugaus elgesio taisykles  39k v. 1 Sep 1, 2011, 9:35 AM Jurga Jurgita
Ċ
View Download
Image Logo matematinės figūros  77k v. 1 Aug 23, 2011, 7:41 AM Jurga Jurgita
Comments