8 Spausd. diagramos

Bendrosios programas:
Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:
6.5. Išspausdinti parengtą dokumentą
6.5.1. Išspausdinti dokumentą, telpantį viename
puslapyje.
6.5.2. Išspausdinti diagramą

Mokymo uždaviniai:


Mokymosi uždaviniai:
  • Mokiniai išsiaiškina, kaip iš duomenų lentelės gaunama stulpelinė, juostinė ir skritulinė diagramos. Atlikdami įvairias užduotis iš lentelėje esančių duomenų, gauna šias diagramas (naudojasi diagramų darymo vedikliu)
  • Mokiniams primenama, kam reikia spaudinio peržiūros. Jie taiko peržiūrą savarankiškai rengdami darbo knygos lakštą spausdinti. Mokytojas paaiškina mokiniams, kokių veiksmų reikia imtis, kad parengtas dokumentas tilptų viename puslapyje.
  • Mokiniai spausdina skaičiuokle parengtą dokumentą, pažymi diagramą ir ją atskirai išspausdina.
Ċ
7_11_2.pdf
(1097k)
Jurga Jurgita,
Oct 26, 2012, 1:28 PM
Ċ
7_12.pdf
(978k)
Jurga Jurgita,
Oct 26, 2012, 1:28 PM
Comments