5 pamoka Duomenų formatai.

Bendrosios programas:
Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:
6.3.1. Įrašyti, keisti, ištrinti lentelių duomenis.
6.3.2. Skirti duomenų formatus.

Kartojame:
6.2.2. Tvarkyti lentelės langelius.
6.2.3. Tvarkyti lentelės rėmelius.

Mokymo uždavinys:
Išmokyti mokinius įvesti ir skirti įvairius duomenų formatus.

Mokymosi uždavinys:
  1. Mokiniai porose, naudodami mokyto pateiktą teorinę medžiagą savarankiškai ir su mokytojo ar draugo pagalba:
  • Sudarys lentelę.
  • Įrašys lentelės, stulpelių pavadinimus ir juos atitinkamai sulygiuos. Į pirmą stulpelį surašys skaičius. Juos pažymės ir nukopijuos į visus likusius stulpelius (5 taškai).
  • Išmoks pakeisti skaičių formatus (10 taškų).
  • Išmoks taikyti automatinius langelių formatavimo stilius ir paprastą langelių formatavimą. Atitinkamai suformatuos lentelę (4 taškai).
  • Baigę užduotis išsaugos savo aplanke ir parodys mokytojui įvertinti. Maksimalus balų skaičius už darbą 20 taškų.
  • Silpnesni mokiniai atliks pagal savo gebėjimus užduotis (primenu, kad gali atlikti mažiau užduočių).

Ċ
7_5.pdf
(474k)
Jurga Jurgita,
Oct 26, 2012, 12:49 PM
Ċ
7_5_ld.pdf
(287k)
Jurga Jurgita,
Oct 26, 2012, 12:49 PM
Comments