4 Skaičiavimai ir formulės

Tikslas:
  • Nusakyti formulės struktūrą,
  • atlikti skaičiavimus naudojant operatorius ir funkcijas.
Uždaviniai:
  • Mokiniai pakartos skaičiuoklės formatavimo pradmenis, parengdami skaičiuoklės lentelę pagal mokytojo pateiktą pavyzdį ir užpildydami duomenimis, pritaikydami tinkamas sumos, sandaugos, dalybos ar daugybos operatorius ir funkcijas: sum, average,max ir min.
Ĉ
Jurga Jurgita,
Oct 9, 2014, 2:11 AM
Ĉ
funk.xlsx
(14k)
Jurga Jurgita,
Oct 9, 2014, 2:11 AM
Comments