1 Skaičiuoklė. Jos priemonių juosta, lakštai.

Bendrosios programas:
Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:
6.1. Valdyti pagrindines skaičiuoklės priemones.
6.1.1. Skirti meniu, priemonių ir formulių juostas, nusakyti jų paskirtį.
6.1.2. Apibūdinti darbo knygą kaip skaičiuoklės failą, susidedantį iš lakštų.
6.1.3. Atverti skaičiuoklės failą, sukurti naują dokumentą, įrašyti jį į pasirinktą laikmeną.
6.1.4. Nusakyti skaičiuoklės darbo knygos lakšto struktūrą.

Mokymo uždaviniai:
  • Išmokyti mokinius surasti ir atverti skaičiuoklės programą,
  • Išmokyto mokinius pagrindinių skaičiuoklės sąvokų: knyga, lakštai, langelis, koodinatės.
  • Parinkti tinkamą langelio foną.
Uždaviniai:
  1. Mokiniai klausydami mokytojo išmoks išsikviesti skaičiuoklę, įrašys darbą savo aplanke vardu_formatavimas.xls, mokytojo nurodytame klasės aplanke. 
  2. Mokiniai pagal mokytojo nurodytas instrukcijas skaičiuoklėje atvers naują lakštą, pervadins į pirmas, antras, trečias ir ketvirtas ir gebės pakeisti lapų skirtukų spalvas.
  3. Mokiniai gebės surasti paskutinęeilutę ir stulpelį.
  4. Pagal mokytojo pateiktas instrukcijas, mokiniai parinks tinkamą langelio foną bent keturiuose užduotyse 2fonospalva.rar

ċ
2 fonospalva.rar
(34k)
Jurga Jurgita,
Nov 9, 2012, 12:53 AM
Ċ
7_1.pdf
(435k)
Jurga Jurgita,
Oct 26, 2012, 11:02 AM
Comments