Failas

PAMOKOS „DUOMENŲ SKAITYMAS IŠ FAILO IR RAŠYMAS Į FAILĄ“ DETALUSIS PLANAS

Mokymosi uždaviniai:

·         išmokti skaityti duomenis iš tekstinio failo;

·         prisiminti ir pritaikyti sumos skaičiavimo algoritmą;

·         išmokti rezultatus įrašyti į tekstinį failą.

Ryšys su bendrosiomis programomis:

Gebėjimai: 1.2. Pradiniams duomenims ir rezultatams laikyti (saugoti) naudoti tekstinius failus.

Žinios ir supratimas:

1.2.1. Apibūdinti darbo su dideliais duomenų rinkiniais specifiką.

1.2.2. Nusakyti tekstinių failų paskirtį.

1.2.3. Parengti failą duomenų įvedimui ir rašymui.

1.2.4. Skaityti duomenis iš failo.

1.2.5. Rašyti duomenis į failą.

Metodai: demonstravimas, skaitymas, rašymas, klausimų pateikimas, praktinis darbas kompiuteriu, tyrimas, analizė.

Integracija

·         Su visomis IT kurso veiklos sritimis: vartojant taisyklingus terminus ir sąvokas, įrašant dokumentus į laikmenas, atliekant veiksmus, būdingus daugumai kompiuterio programų.

·         Su matematika: atliekant antrąjį praktikos darbą.

Metodiniai patarimai:

Eil. nr.

Mokomoji veikla

Skiriamas pamokos laikas, min.

  1.  

Pamokos uždavinių pristatymas, svarbiausių dalykų akcentavimas.

1-2 min.

  1.  

Duomenų skaitymas iš failo ir rašymas į failą.

5-6 min.

  1.  

Mokinių savarankiškas darbas, konsultuojantis su mokytoju ir klasės draugais.

30-35 min.

  1.  

Namų darbai.

1 min.

  1.  

Apibendrinimas.

Likusi pamokos dalis

1.      Mokytojas trumpai pristato pamokos uždavinius: atlikdami šį darbą išmoksite skaityti duomenis iš tekstinio failo, rezultatus įrašyti į tekstinį failą, prisiminsite ir pritaikysite sumos skaičiavimo algoritmą.

2.      Mokiniai kartu su mokytoju išsiaiškina, kaip duomenys skaitomi iš failo ir rašomi į failą (žr. failą failas.avi).

3.      Mokiniai, naudodamiesi darbo aprašymu, kuria užduoties „Medelių sodinimas“ programą. Mokytojas dirba konsultuodamas mokinius individualiai ir grupelėse. Mokiniai, kurie atliko visus darbo aprašyme numatytus žingsnius, patikrina ir papildo programą, sprendžia tolesnes užduotis.

4.      Namų darbai: Mokiniams skiriamos užduotys namų darbams (žr. failą „Namų darbas“).

ĉ
Jurga Jurgita,
Mar 5, 2014, 3:48 AM
Ċ
Jurga Jurgita,
Mar 5, 2014, 3:42 AM
ą
Jurga Jurgita,
Mar 5, 2014, 3:43 AM
ą
Jurga Jurgita,
Mar 5, 2014, 3:42 AM
Comments