1-2 Skaičiuoklės kartojimas

1. Skaičiuoklės kartojimas: duomenų formatas; formulių rašymas, kopijavimas
Pamokos uždavinys: Pakartoti lentelių sudarymą, duomenų formatus, santykinių koordinačių taikymą, kopijavimą, formulės sudarymą.

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Prisiminimas, kaip atveriama skaičiuoklė.

Lentelės rengimas.

10 min.

Supažindina su pamokos tikslais.

Rengia lentelę Didžiausi ežerai, pasikartodamas formatavimo komandosLangeliai... kortelės Skaičius parinkčių galimybes.

Formulės

10 min.

Organizuoja failo su lentele Ilgiausios Lietuvos upės įkėlimą į kiekvieną mokinių kompiuterį.

 

 

 

 

Organizuoja lentelės Sąrašai įkėlimą į kiekvieną mokinių kompiuterį

Atveria failą su lentele Ilgiausios Lietuvos upės ir kuria pirmąją formulę, po to – kopijuoja.

Prisimena (kartoja) formulių kopijavimo būdus.

 

Prisimena, kaip kuriamos formulės su tekstiniais kintamaisiais.

Praktinės užduotys

20 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, padeda.

Atlieka 26 temos 3, 4, 6, 7, 10 kartojimo užduotys (psl. 30–32), jas įrašo į paskirtą mokytojo laikmeną (aplanką).

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, N. D.

Namų darbai

 

 

26 temos 1, 2, 5, 8, 9, 11 kartojimo užduotys (psl. 30–32)

5 temos 8 užduotis

ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 21, 2012, 1:36 AM
Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 21, 2012, 1:36 AM
Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 21, 2012, 1:36 AM
Ĉ
Jurga Jurgita,
May 18, 2014, 11:57 PM
Ĉ
Jurga Jurgita,
May 18, 2014, 10:06 PM
Comments