9-18 Skaičiuoklės kartojimo pamoka

Tiklas:Pateikti užduotis, kurios primintų etape įgytus gebėjimus ir paaiškinti vertinimą.

Uždavinai: 

6.3.1. Paaiškinti, kaip sudaromos ir kopijuojamos matematikos formulės.

6.3.2. Nusakyti loginės funkcijos if struktūrą.

6.3.3. Taikyti absoliučiąsias ir mišriąsias langelio koordinates atliekant skaičiavimus, kopijuojant.

6.3.4. Skirti pagrindinius duomenų formatus.

6.3.5. Paaiškinti duomenų rikiavimo rakto sąvoką.

6.3.6. Apibūdinti duomenų rikiavimą didėjimo ir mažėjimo (abėcėlės) tvarka pagal vieną rikiavimo raktą.

6.4.1. Įvardyti diagramų tvarkymo galimybes.

6.4.2. Sudaryti funkcijų y = kx + b; y = ax+ bx + c reikšmių skaičiavimo lenteles.

6.4.3. Braižyti funkcijų grafikus naudojant taškinę diagramą.

Mokiniams pateikiama diagnostinė užduotis.

Comments