9-15. Funkcijų grafikai

Pamokos uždavinys: išaiškinti, kaip naudojantis Dviejų reikšmių (taškinė) diagrama gaunami funkcijų grafikai. Išaiškinti, kaip naudojantis tiesine funkcija braižomi du grafikai vienoje diagramoje. Išaiškinti, kaip braižomas kvadratinės funkcijos grafikas.
Gali būti integruota pamoka su matematika.
Comments