9-14 Mišriosios koordinatės

Pamokos uždavinys: Mokytojas naudojant pavyzdį/schemą išaiškina mokiniams mišriųjų koordinačių užrašymą ir jų taikymo privalumus.

MOKOMOJI VEIKLA

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Mišriosios koordinatės.

15 min.

Išaiškina mišriųjų koordinačių žymėjimą naudojantis 31 temos lentele Skaičių nuo 1 iki 10 sandaugos.

Įkelia į mokinių kompiuterius lentelę Įmonės „Skanėstas“ pardavimo pajamos, organizuoja pirmosios užduoties atlikimą.

Išsiaiškina, kaip užrašomos mišriosios koordinatės ir kaip jos naudojamos lentelėse.

Naudoja F4 mygtuką.

Praktinės užduotys.

25 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, konsultuoja.

Atlieka 31 temos 2 užduotį; 30 temos 3 ir 7 užduotis, jas įrašo į paskirtą mokytojo laikmeną.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, namų darbus.

Namų darbai.

 

 

31 temos 3 užduotis;

32 temos 12 užduotis.

Comments