9-12-13 Pinigai ir procentai.

Pamokos uždavinys: Mokytojas išaiškins, kaip taikyti valiutos ir procentų formatus duomenims pateikti duomenų lentelėse, mokiniai išmoks kaip taikyti procentus mokytojo organizuotose praktiniuose skaičiavimuose.

MOKOMOJI VEIKLA

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Pinigai ir procentai.

15 min.

Įkelia 30 temos lentelę Šeimos pinigai ir išaiškina duomenų vaizdavimo valiuta būdus. Išaiškina, kaip vaizduojami procentai, kada jie rašomi į formules, kada rašyti nereikia.

Išsiaiškina, kad gali būti naudojami valiutos ir procentų duomenų formatai, procentai gali būti naudojami ir formulėse.

Praktinės užduotys.

25 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, konsultuoja.

30 temos 3 ir 7 užduotis, jas įrašo į paskirtą mokytojo laikmeną.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, namų darbus.

Namų darbai.

 

 

30 temos 1, 2, 6.

Comments