9-11 Sąlyginė funkcija IF

Pamokos uždavinys: Mokytojas apibūdins loginės funkcijos if struktūrą, o mokiniai pritaikys ją sprendžiant įvairius praktinius uždavinius. Mokinių žinios bus vertinamos maksimalia 10 balų suma. 

MOKOMOJI VEIKLA

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Paprasčiausias sąlyginės funkcijos užrašymas ir reikšmė

10 min.

Organizuoja lentelės Kvadratinės šaknies traukimas iš skaičiaus a įkėlimą į mokinių kompiuterius.

Aiškina paprasčiausią IF sąlygos naudojimo atvejį, kai imamas langelio skaitinis duomuo ir lyginamas su nuliu.

Atveria lentelę Kvadratinės šaknies traukimas iš skaičiaus a.

Bando panaudoti sąlyginę funkciją, prisimena, kad tekstas įrašomas tarp paprastųjų kabučių.

Išsiaiškinti kitus sąlyginės funkcijos užrašymo būdus

10 min.

Organizuoja lentelės apie trikampio rūšis įkėlimą į mokinių kompiuterius

Aiškina, kokie reiškiniai gali būti įrašomi į sąlygą.

Aiškina, kaip atrodo sutrumpintas sąlygos sakinys, koks gali būti rezultatas.

Išsiaiškina įvairius sąlyginės funkcijos vaizdavimo atvejus.

Praktinės užduotys

20 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, konsultuoja.

Atlieka 29 temos 2, 3 ir 5 užduotis, jas įrašo į paskirtą mokytojo laikmeną.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, namų darbus.

Namų darbai

 

 

29 temos 1, 4, 8 užduotys.

 

Comments