9-10 Absoliučiosios koordinatės

Pamokos uždaviniai: Mokytojas išaiškins absoliučiųjų koordinačių žymėjimą, paskirtį ir praktinį taikymą remdamasis praktiniais uždaviniais, tokiu būdu bus gilinamos mokinių praktinės žinios, kurios bus įvertintos maksimalia 30 balų suma.

MOKOMOJI VEIKLA

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Susipažinimas su absoliučiosiomis koordinatėmis.

15 min.

Organizuoja pavyzdžio Įvairūs greičiai įkėlimą į mokinių kompiuterius.

Aiškina, kaip žymimos absoliučiosios koordinatės, kaip kopijuojamos formulės su absoliučiosiomis koordinatėmis, kaip keičiami duomenys.

Atveria lentelę Įvairūs greičiai  ir išsiaiškina, kam reikalingos absoliučiosios koordinatės šiame pavyzdyje, jas taiko, keičia garso greitį ore į greitį vandenyje, analizuoja pasikeitimus. Bando kopijuoti duomenis su absoliučiosiomis koordinatėmis, įterpti į lentelę naujus stulpelius, eilutes.

Praktinės užduotys

20 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, konsultuoja.

Atlieka 28 temos 2, 4, 5 užduotis, jas įrašo į paskirtą mokytojo laikmeną

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, namų darbus.

Namų darbai

 

 

28 temos 1, 3, 6 užduotys. 

Gali mokiniai klasėje pabaigti namų darbus.

Comments