7-8 Duomenų rikiavimas

Pamokos uždavinys: Mokytojas paaiškina mokiniams, kaip rikiuojami duomenys ir apibūdina rikiavimo raktą.

MOKOMOJI VEIKLA

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Skaitinių duomenų vaizdavimas.

15 min.

Organizuoja pavyzdžio Įvairūs greičiai įkėlimą į mokinių kompiuterius ir paaiškina, kaip galima keisti skaičių vaizdavimą (skaičiaus skaitmenų kiekį po kablelio) langeliuose ir diagramos ašyse.

Atveria lentelę Įvairūs greičiai ir išsiaiškina, kaip naudojantis mygtukais  () arba tvarkant diagramą komandos Formatuoti ašis... kortelės Skaičius laukelyje Dešimtainio skyriklio vieta pasirinkti, kiek rodyti skaičiaus skaitmenų po kablelio. Išsiaiškina, kad langelyje duomens vaizdavimas nekeičia jo įvestos ar apskaičiuotos reikšmės.

Skaitinių duomenų rikiavimas.

10 min.

Aiškina, kaip pažymėjus reikiamus duomenis, galima rikiuoti duomenis (rakto sąvoka). Aiškina, kad lentelės duomenis rikiuojant (didėjančiai ar mažėjančiai), keičiasi ir juos vaizduojančios diagramos išvaizda. Aiškina, kad papildžius lentelę naujais duomenimis, diagrama automatiškai jais nepasipildo.

Praktiškai mokosi rikiuoti duomenis, keisti duomenis, perrikiuoti. Išsiaiškina, kaip diagrama reaguoja į duomenų keitimą, perrikiavimą, eilučių su duomenimis naikinimą.

Praktinės užduotys.

5 min.

Organizuoja lentelės Įvairių medžiagų tankiai įkėlimą į mokinių kompiuterius. Aiškina, kaip rikiuojami lentelės duomenys, išsidėstę joje horizontaliai.

Rikiuoja duomenis, lentelėje išdėstytus horizontaliai.

Praktinės užduotys.

10 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, konsultuoja.

Atlieka 27 temos 2 ir 3 užduotis, jas įrašo į paskirtą mokytojo laikmeną

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, namų darbus.

Namų darbai.

 

Mokytojas gali organizuoti ankstesnėse pamokose naudotų pavyzdžių rikiavimą.

27 temos 1 užduotis

Surikiuoti lentelės Aukščiausios Lietuvos kalvos duomenis pagal aukštį didėjančiai.

Comments