5-6 Skaičiuoklės kartojimas: kaip braižyti skritulinę diagramą;

Skaičiuoklės kartojimas: kaip braižyti skritulinę diagramą; kaip braižyti juostinę diagramą; kaip parengti spausdinimui ir spausdinti skaičiuokle parengtą dokumentą, diagramą.

Pamokos uždavinys: Mokiniai atlikdami mokytojo paruoštas užduotis pakartos, kaip iš lentelės duomenų gaunama skritulinė ir juostinė diagrama, kaip diagramos spausdinamos. 

MOKOMOJI VEIKLA

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Kartojimas, kaip braižyti skritulinę diagramą iš duotos lentelės.

10 min.

Organizuoja pavyzdžio Svarbiausi kanalai įkėlimą į mokinių kompiuterius.

Atveria lentelę Svarbiausių kanalų santykiniai ilgiai, pasižymi langelių bloką ir nubraižo diagramą.

Pasikartoja: duomenų etiketės formatavimą; diagramos formatavimą (rėmelių storio, fono spalvos pasirinkimą), formos keitimą, šriftų pasirinkimą.

Kartojimas, kaip išspausdinti diagramą, skaičiuoklės dokumentą.

10 min.

Organizuoja skaičiuokle parengto dokumento ir diagramos spausdinimą.

Parengia turimas diagramas ir dokumentus spausdinimui.

Esant galimybei išspausdina.

Praktinės užduotys.

20 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą.

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, padeda.

Atlieka 26 temos 2 ir 3 kartojimo užduotis (psl. 41–42), jas įrašo į paskirtą mokytojo laikmeną.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, namų darbus

Namų darbai

 

 

26 temos 1 kartojimo užduotis (psl. 40), 6 temos 8 užduotis

Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 21, 2012, 2:40 AM
Comments