3-4 Skaičiuoklės kartojimas: kaip naudotis funkcijomis, kaip braižyti diagramą.

Pamokos tikslai: pakartoti, kaip pasinaudoti standartinėmis funkcijomis; kaip iš lentelės duomenų gaunama stulpelinė diagrama.

MOKOMOJI VEIKLA

Pamokos etapas

Laikas

Mokytojo veikla

Mokinio veikla

Kartojimas, kaip naudotis funkcijomis skaičiuoklėje

10 min.

Naudojantis 26 temos 1 kartojimo užduotimi puslapyje 33 primena, kaip skaičiavimams pasinaudoti funkcijomis.

Atlieka 26 temos 1 kartojimo užduotį (psl. 33).

Kartojimas, kaip braižyti stulpelinę diagramą iš duotos lentelės.

10 min.

Organizuoja pavyzdžio Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios mokyklos įkėlimą į mokinių kompiuterius.

Atveria lentelę Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios mokyklos, pažymi langelių bloką ir nubraižo diagramą. Pasikartoja: legendos vietos parinkimą; diagramos formatavimą (rėmelių storis, fono spalva), diagramos formos keitimą, šriftų pasirinkimą.

Kartojimas, kaip braižyti sudėtingesnę stulpelinę diagramą iš duotos lentelės duomenų.

10 min.

Organizuoja lentelės Žurnalų ir laikraščių leidyba įkėlimą į kiekvieną mokinių kompiuterį.

Aiškina, kaip galima keisti Kategorijos ašies x žymes Diagramos kūrimo vediklyje.

Atveria lentelę Žurnalų ir laikraščių leidyba, braižo diagramą braižymą, kai duomenys lentelėje išdėstyti horizontaliai.

Praktinės užduotys

10 min.

Organizuoja praktinių užduočių atlikimą

Įkelia užduotis, stebi mokinių veiklą, padeda.

Atlieka užduotis 26 temos 1, 2, 3 kartojimo užduotis (psl. 37),  jas įrašo į mokytojo paskirtą laikmeną.

Pamokos apibendrinimas.

5 min.

Apibendrina pamoką. (Trumpai ją reflektuoja)

Klauso, pasižymi svarbiausias mokytojo mintis, namų darbus.

Namų darbai

 

 

26 temos 2, 3, 4 kartojimo užduotys (psl. 33);

10 temos 15 užduotį

Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 21, 2012, 2:22 AM
Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 21, 2012, 2:30 AM
Comments