8 Klasės valandėlės
Keiksmažodžiai:

Pasisveikinimas įvairiuose kalbose:


Apie mokymosi stilius!

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/suzinokite_koks_jusu_mokymosi_stilius/,scenario.60,position.0


Mokymasis, protinis darbas, dirbamas pagal iš anksto nubrėžtą metodą, nubrėžtą planą, duoda geresnių rezultatų, negu mokymasis be jokio metodo ir be jokio plano. Graikų žodis "motthod", iš kurio kilęs žodis "metodas", reiškia "kelią į ką". Kelią į kokį nors tikslą.

K o k į ? Deja, į šį klausimą turite atsakyti kiekvienas pats sau.“
/J. Rudnianskis/

 

Mokaisi mokytis - mokaisi protingai mąstyti.

  • Mokykis sutelkti dėmesį. 
  • Domėkis. 
  • Stenkis suprasti. 
  • Mokykis greitai skaityti. 
  • Lavink įsiminimo techniką.
Mokymosi mokytis tikslas - tapti savarankišku mokinantis.

Pamokas ruošk tą pačią dieną, kada vyko šios pamokos.

Jeigu ta pamoka užduodama rytojaus dienai, ją mokykis pirmiausia. Jei ji sunki, išmokus kitas pamokas, dar sykį pakartok.

Mokantis daryk trumpas pertraukėles.ĉ
Jurga Jurgita,
Dec 10, 2014, 2:22 AM
Ċ
Jurga Jurgita,
Nov 4, 2012, 2:41 AM
ą
Jurga Jurgita,
Nov 4, 2012, 2:41 AM
Comments