1 pamoka T

Tekstinių dokumentų maketavimo.


1. Skyrius:

Ženklintasis ir numeruotasis sąrašai. Teksto tabuliavimas.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

   - Nusakyti ženklinto ir numeruoto sąrašų paskirtį.
   - Dokumente sudaryti kelių lygių sąrašą.
   - Nusakyti, kam dokumente numeruojami objektai.
   - Paaiškinti, kaip dokumente automatiškai numeruoti paveikslus, lenteles, diagramas, formules.
   - Dokumente numeruoti paveikslus, lenteles, diagramas, formules naudojantis automatinėmis priemonėmis.
   - Tvarkyti (šalinti) kelių lygių sąrašų formatus: numeravimo (ženklinimo) stilių, numerio (simbolio) lygiuotę, teksto eilučių įtrauką.

   - Apibrėžti teksto tabuliavimo žymės sąvoką ir nusakyti jos paskirtį.
   - Paaiškinti, kaip dokumente naudojamos tabuliavimo žymės.
   - Naudoti skirtingas tabuliavimo žymes.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

   - Vadovėlis „INFORMATIKA. Informacinės technologijos II dalis“ [12-15 puslapiai].

   - Pastraipų formatavimas, tabuliatoriai [skaidrės].

   - Atsiskaitomojo darbo pavyzdys [pdf]. [Planuojamas atsiskaitymas 2014-09-19–2014-09-23]

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  59k v. 1 Aug 16, 2012, 8:36 AM Jurga Jurgita
ć
View Download
  149k v. 1 Aug 16, 2012, 8:31 AM Jurga Jurgita
Comments