93 Elektroninės paslaugos

4.5. Naudotis elektroninėmis paslaugomis.

4.5.1.Pateikti elektroninės valdžios, elektroninio verslo ir kitų šiuolaikinių elektroninių paslaugų pavyzdžių.
4.5.2.Naudotis pasirinktomis elektroninėmis paslaugomis
Comments