9 pamoka pat

https://docs.google.com/presentation/d/1hua92gQPqE2OC0oVfEHcgqxlBZJ5HldBmY5e9J8Vfok/embed?hl=lt&size=s#slide=id.p33

http://prezi.com/q668z4-lvbyl/aktyvaus-mokymosi-metodai-ir-ju-taikymas-informaciniu-tech/

1.     Informacijos apsauga kompiuteryje (Eitutis Gediminas)

a.     Bendroji informacija apie saugą ir saugų kompiuterio naudojimą

b.     Apsaugokite savo kompiuterį

c.     Užkardos naudojimas

d.    Apsaugos nuo virusų naudojimas

e.     Apsaugos nuo šnipinėjimo programų naudojimas

f.      Naujinti Windows automatiškai

g.     Naujausios žiniatinklio naršyklės versijos diegimas ir nuolatinis naujinimas

h.     Naršyklės saugos funkcijų įjungimas

i.       Standartinio vartotojo abonemento naudojimas

j.       patarimai, kaip saugiai naudoti el. paštą ir žiniatinklį


2. Asmens duomenų apsauga (Ričardas)

a.       Įstatymo vykdymo priežiūros institucijos

a. Atsakomybė už Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo normų nesilaikymą

b.      Neteisėtas valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymas.

c.       Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios

d.      informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas.

e.       Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas ir privatumo apsaugos pažeidimas

f.       elektroninių ryšių srityje

f.Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar

g.      Panaudojimas

h.      Kiti teisės aktai, susiję su asmens duomenų apsauga


3.  Autorių teisių apsauga. Teisėtas programinės įrangos naudojimas. (Paulius )

a.     Autorių teisių samprata

b.     Autorių asmeninės neturtinės teisės

c.     Autorių turtinės teisės

d.    Kompiuterio programos atgaminimas ir adaptavimas

e.     Kompiuterio programos dekompiliavimas

f.      Autorių teisių galiojimo terminas

g.     Teisinė atsakomybė

h.     Vartotojo licencija

i.       Grupinės licencijos sąvoka

j.       Programinės įrangos rūšys

k.     Komercinė programinė įranga

l.       Bendrojo ir nemokamo naudojimo programinė įranga4. Antrosios kartos interneto technologijos (Valdas)

5. Saugus bendravimas ir veikimas Web 2.0 svetainėse (Evelina)

6. Informacinės visuomenės paslaugos (Monika)

7. Elektroninis parašas ()

  

Comments