94 Elektroninis parašas

4.4. Apibūdinti elektroninį parašą ir jo paskirtį.

4.4.1. Apibrėžti elektroninio parašo sąvoką ir nusakyti jo teisinę galią ir paskirtį.
4.4.2. Pateikti elektroninio parašo naudojimo pavyzdžių
Comments