8 pamoka Pat

Pateikčių rengimo veiklos sritis + Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas


1. Tema:

Pristatymo planavimas. Skaidrės maketas ir dizainas. Nuorodų naudojimas pateiktyje. Animacijos, garso ir vaizdo taikymas. Pateikties demonstravimas.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

Mokomoji medžiaga, nuorodos:


Comments