6 pamoka S

2. Tema:

Duomenų apdorojimas.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

   - Apibūdinti rikiavimo rakto sąvoką.
   - Sprendžiant įvairius uždavinius rikiuoti duomenis didėjančiai (abėcėliškai) ir mažėjančiai pagal kelis rikiavimo raktus.
   - Apibrėžti duomenų atrankos (filtravimo) sąvoką ir nusakyti jos paskirtį.
   - Sprendžiant įvairius uždavinius atrinkti duomenis pagal skirtingas sąlygas (kriterijus).
   - Sprendžiant įvairius uždavinius atrinkti duomenis, atrankos sąlygoje naudojant logines funkcijas and ar or. 

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

   1) Duomenų rikiavimas, filtravimas [ppt]

   2) Sarašai [pdf], užduotis[ppt], sąrašas [xls]

   3) Pasitikrinkime sąrašai, rūšiavimas, filtravimas [xls]

ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:04 AM
Ċ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:05 AM
ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:05 AM
Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:05 AM
Comments