5 pamoka S

Skaitinės informacijos apdorojimo skaičiuokle

1. Tema:

Funkcijos ir formulės.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

   - Nusakyti funkcijų abs, sincospiround, sumif, trunc; countcountif; todaydate paskirtį.

   - Sprendžiant įvairius uždavinius formulėse taikyti funkcijas abssincospiround, sumif, trunc; countcountif; today,date.

   - Nusakyti loginių funkcijų if, and, or ir not paskirtį.

   - Sprendžiant įvairius uždavinius formulėse taikyti logines funkcijas if, and, or ir not.

   - Nusakyti skirtumus tarp santykinių, absoliučiųjų ir mišriųjų langelio koordinačių.

  - Sprendžiant įvairius uždavinius naudoti santykines, absoliučiąsias ir mišriąsias langelio koordinates atliekant skaičiavimus ir kopijuojant formules.

  - Užrašyti sudėtingesnes formules skaičiavimams atlikti.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

   1) Koordinačių tipai, kartojimo pratimai [ppt]

   2) Funkcija IF + pratimai [ppt]

   3) Funkcijos countIF, sumIF [ppt]

   4) Funkcijos AND, OR, NOT [ppt]1 užduotis [xls]

   5) Funkcijos Round, Trunc [ppt], praktinio darbo lentelė [xls]

   6) MKĮ, VBE - formulės ir funkcijos [ppt]

ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:58 AM
ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:59 AM
ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:59 AM
ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:00 AM
ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:00 AM
Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:01 AM
ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:00 AM
Ĉ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 9:00 AM
Comments