4 pamoka T

4. Skyrius:

Dokumento maketavimas. Spausdintuvo nuostatos.

Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:

   - Maketuoti tekstinius dokumentus, kuriuose yra tekstas išdėstytas viena ir/ar keliomis skiltimis, lentelės, kiti grafiniai objektai.

   - Spausdinti parengtą dokumentą, jo dalį.

Mokomoji medžiaga, nuorodos:

   - Praktinis darbas: „Dokumento maketavimas“ [doc]

Ċ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:50 AM
Comments