3 pamoka T

3. Skyrius:

Puslapinės antraštė ir poraštė. Teksto išdėstymas skiltimis, lentele.
Ugdomi gebėjimai, žinios ir supratimas:
   -Nusakyti puslapinių antraščių ir poraščių paskirtį.
   -Puslapinėje antraštėje ir poraštėje užrašyti skirtingą informaciją skirtinguose dokumento puslapiuose.
   -Apibrėžti teksto skilties sąvoką ir nusakyti teksto išdėstymo skiltimis paskirtį.
   -Kurti teksto skiltis, nurodyti skilčių ir tarpų tarp jų pločius, valdyti skilčių ilgį.
   -Pateikti informaciją lentele.
   -Automatinėmis priemonėmis formatuoti lentelę.
   -Nustatyti pageidaujamą lentelės (stulpelio) plotį, eilutės aukštį.
   -Nustatyti langelio paraštes.
   -Rikiuoti lentelės duomenis didėjančiai (mažėjančiai).
Mokomoji medžiaga, nuorodos:

  - Puslapinės antraštės, teksto išdėstymas skiltimis [ppt]

  - Praktinis darbas - „Teksto išdėstymas skiltimis“

  - Praktinis darbas - „Įžymus žmogus“

  - Praktinis darbas - „Lentelės 1“[pdf]

  - Praktinis darbas - „Lentelės 2“[pdf]

ć
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:47 AM
ą
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:48 AM
ą
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:48 AM
Ċ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:48 AM
Ċ
Jurga Jurgita,
Aug 16, 2012, 8:48 AM
Comments